Działalność gospodarcza na emeryturze

Emerytura to świadczenie, które przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego i zaprzestaniu aktywności zawodowej. Aktualnie wiek emerytalny jest zróżnicowany ze względu na płeć i wynosi:

 • u kobiet – 60 lat;
 • u mężczyzn – 65 lat.

Wiele osób w wieku emerytalnym chce prowadzić działalność gospodarczą, ponieważ jest to sposób na dodatkowy zarobek. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się o zależnościach między pobieraniem świadczenia emerytalnego a prowadzeniem własnej firmy.

Przeczytaj również: Spółka kapitałowa a spółka osobowa

Działalność gospodarcza – czy jej prowadzenie wyklucza otrzymywanie emerytury?

Jeśli osiągnąłeś wiek emerytalny i nabyłeś prawo do emerytury powszechnej, możesz wciąż prowadzić działalność gospodarczą. Ponadto możesz osiągać z tego tytułu przychody w nielimitowanej wysokości. Osiągane przez Ciebie dochody w żaden sposób nie wpływają prawo do emerytury oraz jej wysokość. Nie musisz likwidować ani zawieszać prowadzonej działalności gospodarczej, chcąc pobierać świadczenie emerytalne.

Jednakże z uwagi na osiąganie przychodu m.in. z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, prawo do emerytury/renty może ulec zawieszeniu lub wysokość tego świadczenia może zostać zmniejszona. Dotyczy to także osób:

 • wyłączonych z obowiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa do emerytury lub renty, 
   
 • wykonujących działalność niepodlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu z uwagi na podleganie temu obowiązkowi z innego tytułu, 
   
 • osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

W przypadku emerytów prowadzących pozarolniczą działalność za przychód przyjmuje się kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Kwestie te reguluje art. 104 ust. 1-6 ustawy emerytalnej.

Działalność gospodarcza na emeryturze
Działalność gospodarcza na emeryturze

Emeryt prowadzący działalność gospodarczą a składki

Dla emerytów, którzy chcą prowadzić własną firmę, przygotowanych jest wiele udogodnień jeśli chodzi o konieczność opłacania składek do ZUS. Osoby pobierające świadczenie emerytalne nie muszą bowiem opłacać ubezpieczenia społecznego, a składki na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe mogą płacić dobrowolnie. Jeśli zdecydują się jednak na to drugie, wówczas konieczne będzie opłacanie składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Czytaj  Jak budować pozytywną historię kredytową?

 Emeryt prowadzący własny biznes musi opłacać co miesiąc składkę zdrowotną. Pominięcie tej płatności pozbawia przedsiębiorcę między innymi bezpłatnych wizyt u lekarza czy w szpitalu w ramach NFZ. Ponadto, jeśli nie opłacisz składki zdrowotnej, nie możesz liczyć na wsparcie w razie niezdolności do pracy z powodu choroby lub sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Warto dodać, że podstawę do obliczenia wysokości składki zdrowotnej stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być mniejsza niż 75% przeciętnego krajowego wynagrodzenia w Polsce.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Majątek prywatny w działalności

Działalność gospodarcza na emeryturze – formalności

Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek o emeryturę, wówczas prawo do tego świadczenia uzyska po wydaniu decyzji przez ZUS. Oznacza to, że do tego czasu składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne powinny być opłacane z działalności. Po otrzymaniu przez decyzji przyznającej prawo do emerytury należy złożyć formularz:

 • ZUS ZWUA, aby wyrejestrować się z ubezpieczeń, podając jako datę ustania ubezpieczeń datę nabycia prawa do świadczenia i obecny kod tytułu ubezpieczeń (tj. 10.10.2022 i kod 05 10 00), natomiast jako kod przyczyny wyrejestrowania wpisać 600;
 • ZUS ZZA, aby zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenia należy dokonać z tą samą datą co wpisana na ZUS ZWUA oraz kodem uwzględniającym posiadanie prawa do emerytury (tj. 10.10.2022 i kod 05 10 10).

Warte uwagi: Płaca minimalna w 2023 roku

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kontrola podatkowa w firmie

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Czytaj  Kontrola podatkowa w firmie

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Leasing sprzętu IT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *