Ulga termomodernizacyjna powraca!

Niestety czasy, w których obecnie żyjemy charakteryzują się między innymi złą jakością powietrza oraz unoszącym się nad miastami smogiem. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że zanieczyszczenia, które znajdują się powietrzu niosą ze sobą szereg negatywnych konsekwencji dla człowieka. Jak wynika z danych, winę za zanieczyszczenia w głównej mierze ponoszą tzw. kopciuchy. Są toCzytaj więcej ⟶

Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami Urząd Skarbowy może umorzyć na wniosek podatnika. Umorzenie odsetek przewidziane jest w art. 67a  § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej. Przeczytaj również: Emerytura rolnicza – zmiany w KRUS Zaległość podatkowa, czyli co? Zgodnie z art. 67a § 1 pktCzytaj więcej ⟶

Odsetki od zaległości podatkowych

Kiedy możemy zostać narażeni na dodatkowe koszty z powodu zaległości podatkowych? Mamy z nimi do czynienia w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty należności budżetowej określonego w przepisach podatkowych podatnik musi doliczyć odsetki od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Co to oznacza w praktyce? KiedyCzytaj więcej ⟶

Kryptowaluty – kupno i sprzedaż a podatek

Podatnicy, którzy kupują i sprzedają kryptowaluty muszą pamiętać, aby złożyć roczne zeznanie podatkowe. Odpowiednim formularzem do tego jest PIT-38, w źródle kapitały pieniężne. Obowiązek ten dotyczy nie tylko osób, które w minionym roku uzyskały przychód z obrotu wirtualnym pieniądzem. Ciąży również na podatnikach, którzy tylko nabywali kryptowaluty. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się ile wynosiCzytaj więcej ⟶

Sprzedaż bezrachunkowa

Zazwyczaj wykonanie usługi czy sprzedaż towaru wiążą się z koniecznością wystawienia nabywcy faktury lub paragonu. Ale nie zawsze. Czasami zdarzają się takie transakcje, które nie wymagają wręczenia nabywcy żadnego dokumentu. Ten typ sprzedaży niekiedy określa się mianem bezrachunkowej. Sprzedaż bezrachunkowa związana jest z transakcją sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku gdy sprzedawca jestCzytaj więcej ⟶

Umowa najmu – zgłoszenie do urzędu

Wynajem mieszkania jest coraz chętniej wybieraną formą uzyskiwania pasywnych przychodów. Liczba osób prowadzących działalność w tym zakresie dynamicznie zwiększa się z każdym rokiem.  Umowa najmu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Z tego powodu, jeśli chcesz legalnie wynajmować mieszkanie musisz wnosić do Urzędu Skarbowego opłaty za osiągane przychody lub dochody według wybranej formy opodatkowania. Zgłaszając umowę najmu warto doCzytaj więcej ⟶

Aport przedsiębiorstwa a podatki

Jednym ze sposobów rozwinięcia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) jest przeniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w ramach aportu do spółki prawa handlowego np. spółki z o.o.  Dodatkowo w ostatnich miesiącach popularność transakcji aportowych bardzo wzrosła. Stało się tak ze względu na zmiany planowane dla JDG w Nowym Ładzie. Mam na myśli wyższe podatki, dodatkową składkęCzytaj więcej ⟶

VAT od usług finansowych

Usługi finansowe są zasadniczo zwolnione z VAT, ale Polski Ład wprowadził możliwość ich dobrowolnego opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub inne podmioty mogą skorzystać z opodatkowania świadczonych przez siebie usług finansowych. Wybór tej opcji pozwala im na odliczenie VAT od nabywanych towarów i usług. Resort finansów zachęca do rezygnacji zeCzytaj więcej ⟶

Refakturowanie – co to jest?

Dowodem zawarcia transakcji między przedsiębiorcami jest faktura. Istnieją różne ich rodzaje, ale najpopularniejszym typem faktury jest faktura VAT. Fakturę można też niejako „przekazać” dalej. Ten proces to właśnie refakturowanie. Refaktura to odsprzedaż usług. Jest to przeniesienie kosztów na osobę, która jest faktycznym odbiorcą usługi lub towaru. Wtedy kosztami wykonania usługi obciąża się podmiot, który ostatecznie korzysta zCzytaj więcej ⟶

CIT-8 – upłynął termin

Wczoraj upłynął termin składania obowiązkowego rocznego zeznania podatkowego CIT-8. Wypełnienie i przesłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji CIT-8, to obowiązek każdej organizacji pozarządowej – nawet tej najmniejszej. Zeznanie podatkowe na formularzu CIT 8 obowiązuje również osoby posiadające takie podmioty jak: spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna lub spółka komandytowa. Zeznanie podatkowe CIT-8 składane jest co roku. PrzypominamyCzytaj więcej ⟶