Czym jest danina solidarnościowa?

Danina solidarnościowa. Osoby osiągające najwyższe dochody w kraju są często zobowiązane do płacenia znacznie wyższych podatków. Jeśli chodzi o daninę solidarnościową, 2022 nie jest pierwszym rokiem jej funkcjonowania. To przepis obowiązujący już od 2019 roku. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej. Przeczytaj również: Kryptowaluty – kupno i sprzedaż a podatek Danina solidarnościowa – wyjaśnienieCzytaj więcej ⟶

Kryptowaluty – kupno i sprzedaż a podatek

Podatnicy, którzy kupują i sprzedają kryptowaluty muszą pamiętać, aby złożyć roczne zeznanie podatkowe. Odpowiednim formularzem do tego jest PIT-38, w źródle kapitały pieniężne. Obowiązek ten dotyczy nie tylko osób, które w minionym roku uzyskały przychód z obrotu wirtualnym pieniądzem. Ciąży również na podatnikach, którzy tylko nabywali kryptowaluty. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się ile wynosiCzytaj więcej ⟶

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwie różne instytucje prawa cywilnego. Istnieją pomiędzy nimi pewne podobieństwa – świadczenia te przyjmują postać pieniężną oraz mają rekompensować wyrządzoną szkodę na osobie. Inne są jednak podstawy ubiegania się o odszkodowanie, a inne o zadośćuczynienie. Bardzo często zdarza się jednak, że z tytułu jednej szkody możemy się ubiegać zarówno o jedno,Czytaj więcej ⟶

Leasing a uszkodzenie pojazdu

Uszkodzenie pojazdu w leasingu wymaga od użytkownika podjęcia ściśle określonych działań. Korzystając z okazji, że podejmujemy niniejszy temat, przypominamy że priorytetem powinno być udzielenie pomocy osobom poszkodowanym. Ponadto, w razie potrzeby – wezwanie odpowiednich służb. Ponadto użytkownik auta uszkodzonego w leasingu powinien pamiętać o procedurze, jakiej powinien przestrzegać w związku z realizacją zapisów umowy leasingowej. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć sięCzytaj więcej ⟶

Wakacje kredytowe

Od 29 lipca można składać wnioski o wakacje kredytowe. Jak wynika ze wstępnych danych – tylko w pierwszy dzień obowiązywania nowej ustawy zdecydowało się na to kilkanaście procent uprawnionych. Niewykluczone, że z takiego rozwiązania skorzystają aż dwie trzecie osób z kredytami mieszkaniowymi. Nowe wakacje kredytowe w 2022 i 2023 r. wprowadzone przez rząd mają pomócCzytaj więcej ⟶

Sprzedaż bezrachunkowa

Zazwyczaj wykonanie usługi czy sprzedaż towaru wiążą się z koniecznością wystawienia nabywcy faktury lub paragonu. Ale nie zawsze. Czasami zdarzają się takie transakcje, które nie wymagają wręczenia nabywcy żadnego dokumentu. Ten typ sprzedaży niekiedy określa się mianem bezrachunkowej. Sprzedaż bezrachunkowa związana jest z transakcją sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku gdy sprzedawca jestCzytaj więcej ⟶

Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności w KPiR

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej bardzo często musimy przemyśleć i zaplanować wiele kwestii. Przyszły przedsiębiorca w wielu przypadkach ponosi określone koszty jeszcze przed rejestracją firmy. Mogą to być koszty druku wizytówek, najmu lokalu dla celów działalności lub stworzenia strony internetowej twojej firmy. Wydatki te mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych pod warunkiem, że spełniająCzytaj więcej ⟶

Premia motywacyjna

Coraz częściej poza wynagrodzeniem zasadniczym pracownicy otrzymują dodatkowe świadczenia, które mają formę pieniężną lub rzeczową. Oprócz płacy zasadniczej pracownik może otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie. Część takich świadczeń uregulowana jest prawnie – np. dopłata za nadgodziny, dyżury, za pracę w święta lub w godzinach nocnych. Kodeks pracy przewiduje również gratyfikacje w postaci nagród i wyróżnień. Do jednychCzytaj więcej ⟶

Kredyt studencki – warto wiedzieć

Kredyt studencki to czasem jedyne wyjście dla tych, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie, a zwyczajnie nie mają skąd czerpać funduszy na edukację. To jedna z możliwości sfinansowania kosztów związanych ze studiami, w tym utrzymania studenta poza domem rodzinnym. Przez to, że spłatę odsetek dotuje państwo, koszty takiej pożyczki są niezwykle niskie, nieporównywalne do kredytów konsumpcyjnych.Czytaj więcej ⟶

Wcześniejsza spłata pożyczki – warto?

Uzyskanie pożyczki w większości przypadków jest szybkie i nie wymaga wielu formalności. Pieniądze mogą się znaleźć na Twoim koncie nawet w przeciągu piętnastu minut od chwili podpisania umowy. Tak przynajmniej głoszą krzykliwe hasła reklamowe instytucji finansowych. Każdy pożyczkobiorca powinien być świadom, że wziętą w firmie pozabankowej pożyczkę może spłacić wcześniej, niż przewiduje to umowa. WcześniejszaCzytaj więcej ⟶