Sprzedaż bezrachunkowa

Zazwyczaj wykonanie usługi czy sprzedaż towaru wiążą się z koniecznością wystawienia nabywcy faktury lub paragonu. Ale nie zawsze. Czasami zdarzają się takie transakcje, które nie wymagają wręczenia nabywcy żadnego dokumentu. Ten typ sprzedaży niekiedy określa się mianem bezrachunkowej. Sprzedaż bezrachunkowa związana jest z transakcją sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej, w przypadku gdy sprzedawca jest zwolniony z obowiązku ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej. Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży bezrachunkowej dotyczy zarówno przedsiębiorców zwolnionych z VAT, jak i czynnych podatników VAT. Jakiego sposobu dokumentowania wymagają przepisy? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Akcje założycielskie w PSA

Co to jest sprzedaż bezrachunkowa?

Sprzedaż bezrachunkowa to rodzaj transakcji, która jest wykonywana, gdy przedsiębiorca nie ma obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej. To zwolnienie dotyczy osób, które pomimo świadczenia usług lub sprzedaży na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych, nie prowadzą kasy fiskalnej. Do takiego zwolnienia może dojść w wypadku, gdy dochód w poprzednim roku podatkowym firmy nie przekroczył stawki przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Finansów. 

Należy pamiętać, że aby doszło do takiego zwolnienia należy spełniać szereg podstawowych warunków. W sytuacji gdy przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej, powinien on rejestrować sprzedaż za pomocą ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. 

Aby taka ewidencja była prawidłowo prowadzona, musi zawierać takie informacje jak:

  • numer ewidencyjny
  • data sprzedaży
  • wszelkie potrzebne dane nabywcy
  • wartość usług/ sprzedaży brutto
  • suma przychodów z danego dnia
  • stawki podatkowe

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Bank centralny vs koszt kredytu

Firma zwolniona z VAT a księgowanie sprzedaży bezrachunkowej

Firmy posiadające zwolnienie z VAT oraz obowiązku stosowania kasy fiskalnej mają do wyboru jeden z dwóch sposobów na dokumentowanie sprzedaży niepoświadczonej żadnym dokumentem:

  • codzienne wystawianie i księgowanie dowodu wewnętrznego w KPiR,
  • prowadzenie ewidencji sprzedaży i comiesięczne księgowanie przychodów w KPiR.
Czytaj  Wcześniejsza spłata pożyczki – warto?

W pierwszym przypadku należy pamiętać o dokonywaniu zapisu na koniec dnia. Nie później jednak niż przed rozpoczęciem sprzedaży w dniu kolejnym.  W przypadku prowadzenia ewidencji w systemie miesięcznym nie sporządza się dowodów wewnętrznych.

Sprzedaż bezrachunkowa ujmowana jest bowiem w ewidencji bez konieczności wystawiania dodatkowych dokumentów. Prowadząc ewidencję sprzedaży, przedsiębiorca może dokonywać zapisów dotyczących przychodu, w jednej pozycji na koniec każdego miesiąca. Ile czasu ma przedsiębiorca na ujęcie ewidencji w KPiR? Obowiązkiem przedsiębiorcy jest zrobić to do 20. dnia kolejnego miesiąca. Zapisów dokonuje się oczywiście za miesiąc poprzedni.

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej – co powinna zawierać?

Według zaleceń ewidencja powinna mieć formę broszury z kolejno ponumerowanymi kartami. Elementami niezbędnymi, które muszą znaleźć się w ewidencji są numer wpisu, data uzyskania przychodu, kwota przychodu, a także informacja co jest przedmiotem sprzedaży. Przedsiębiorca nie musi zgłaszać ewidencji do urzędu skarbowego, jednakże w każdej chwili urzędnicy mają prawo skontrolować poprawność jej prowadzenia.

Warte uwagi: Premia motywacyjna

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Podatek od środków transportowych — kto i kiedy go opłaca?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Faktura wewnętrzna – dokument opodatkowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *