Odsetki od zaległości podatkowych

Kiedy możemy zostać narażeni na dodatkowe koszty z powodu zaległości podatkowych? Mamy z nimi do czynienia w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty należności budżetowej określonego w przepisach podatkowych podatnik musi doliczyć odsetki od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Co to oznacza w praktyce? Kiedy powstaje zaległość? Mamy z nią do czynienia zarówno w razie częściowego, jak i całościowego braku uregulowania podatku. Za zaległość podatkową uważa się także niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek lub ratę podatku. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Emerytura rolnicza – zmiany w KRUS

Odsetki od zaległości podatkowych – ciągłe wzrosty

Z powodu wysokiej inflacji, Rada Polityki Pieniężnej od kilku miesięcy regularnie podnosi stopy procentowe. Zmiany dotyczą także tzw. stopy lombardowej. Jej wysokość wpływa na poziom odsetek od zaległości podatkowych. Wyższe odsetki należą się także od zwrotów podatku i nadpłat. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc., z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc. Zasada ta wynika z art. 56 par. 1 ordynacji.
Uwzględniając ostatnie zmiany stóp procentowych, wysokość odsetek od zaległości w ostatnim czasie kształtowała się następująco:

  • do 8.02.2022  – stawka 8,00%
  • 9.02.2022 – 8.03.2022 – stawka 8,50%
  • od 9.03.2022 – stawka 10,00 %

Od 6 maja br. stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi 13,5 proc. Była to już ósma podwyżka stóp procentowych przez RPP  licząc od października ubiegłego roku. Jednakże czwarta mająca wpływ na wysokość odsetek od zaległości podatkowych. Nadszedł niestety czas na kolejną podwyżkę odsetek od zaległości podatkowych!

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Czytaj  PIT-39 – kogo dotyczy?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Forma opodatkowania - jaką wybrać?
Odsetki od zaległości podatkowych
Odsetki od zaległości podatkowych

Odsetki – kolejna podwyżka

Rady Polityki Pieniężnej ustaliła w dniu 7 lipca 2022 r. stopę lombardową na poziomie 7,00%. W Dzienniku Urzędowym NBP z 2022 r. poz. 15 została opublikowana Uchwała nr 13/2022 Rady Polityki Pieniężnej  z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim.

Uchwała Rady Polityki Pieniężnej wchodzi w życie z dniem 8 lipca 2022 r.

Podwyższenie stopy lombardowej oznacza wzrost stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych od 8 lipca 2022 r. wynosi 16,00% w stosunku rocznym. Stosownie bowiem do art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, czyli 7,00 x 200% + 2% = 16,00%.

Warte uwagi: Czym jest danina solidarnościowa?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  KIS — pomoc na właściwą interpretację przepisów podatkowych

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jaka forma opodatkowania najlepsza?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *