Odsetki od zaległości podatkowych

Kiedy możemy zostać narażeni na dodatkowe koszty z powodu zaległości podatkowych? Mamy z nimi do czynienia w przypadku niedotrzymania terminu zapłaty należności budżetowej określonego w przepisach podatkowych podatnik musi doliczyć odsetki od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Ordynacji podatkowej zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności. Co to oznacza w praktyce? KiedyCzytaj więcej ⟶

Aport przedsiębiorstwa a podatki

Jednym ze sposobów rozwinięcia jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) jest przeniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w ramach aportu do spółki prawa handlowego np. spółki z o.o.  Dodatkowo w ostatnich miesiącach popularność transakcji aportowych bardzo wzrosła. Stało się tak ze względu na zmiany planowane dla JDG w Nowym Ładzie. Mam na myśli wyższe podatki, dodatkową składkęCzytaj więcej ⟶

Grupa VAT – nowa kategoria podatnika

Polski Ład wprowadził kolejne uproszczenie dla podatników. Dotyczy ono podatku od towarów i usług. Konkretniej – chodzi o prawo do tworzenia grup VAT pomiędzy czynnymi podatnikami VAT. Dzięki takiemu rozwiązaniu będą mieli oni mniej obowiązków sprawozdawczych. Ponadto znacznie zmniejszy się ilość dokumentacji, które miałyby obowiązywać między podmiotami grupy VAT. Grupy VAT będzie można zawiązywać odCzytaj więcej ⟶

Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe

Polski Ład 2.0 ma zacząć obowiązywać od 1 lipca 2022 r., jednak część przepisów z założenia ma objąć cały 2022 r. W trakcie roku podatkowego rząd obniżył stawkę podatku. 24 marca rząd zaproponował zmiany w funkcjonującym od niedawna Polskim Ładzie. W związku z planowanymi zmianami w ustawach podatkowych, zmieni się skala podatkowa. Projekt ustawy przewiduje obniżenieCzytaj więcej ⟶

PIT-38 – kogo dotyczy?

Wszyscy podatnicy, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli przychody, muszą dokonać rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Niezależnie od tego, z jakiego tytułu uzyskałeś przychody oraz z jakiej formy opodatkowania korzystasz – musisz złożyć odpowiednią deklarację PIT. Z niniejszego artykułu dowiesz się, kto powinien skorzystać z formularza PIT-38. Pisaliśmy także o innych rodzajach deklaracji PIT: PIT-39 –Czytaj więcej ⟶

PIT-39 – kogo dotyczy?

Każdy polski podatnik objęty jest obowiązkiem corocznego składania deklaracji, związanej z dochodami osobistymi, a co za tym idzie – również do odprowadzania podatków. Przepisy regulują konieczność wypełnienia wniosku zgodnie ze stanem rzeczywistym i dostarczenia go do urzędu w określonym terminie. Przy zbyciu nieruchomości i praw majątkowych podatnicy zobowiązani są do złożenia PIT-39. Czym jest PIT-39?Czytaj więcej ⟶

PIT-36 – kogo dotyczy?

Wszyscy podatnicy, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli przychody, muszą dokonać rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Niezależnie od tego, z jakiego tytułu uzyskałeś przychody oraz z jakiej formy opodatkowania korzystasz – musisz złożyć odpowiednią deklarację PIT. Deklaracja PIT-36 jest najpopularniejszą deklaracją podatkową, którą składa się w przypadkach typowych – kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozliczająCzytaj więcej ⟶

Krajowy Rejestr Zadłużonych

W Polsce funkcjonuje kilka ważnych rejestrów o zasięgu ogólnokrajowym. Są to między innymi Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) i Krajowy Rejestr Karny (KRK). Natomiast ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ) weszła w życie dnia 1 grudnia 2021 roku. Jakie są zasady jego działania i do czego służy? Kto może do niego trafić? Dowiesz się tego zCzytaj więcej ⟶

Wykroczenie skarbowe a przestępstwo skarbowe

Przestępstwo, jak i wykroczenie skarbowe są podstawowymi pojęciami, którymi posługuje się kodeks karny skarbowy. Zarówno przestępstwo, jak i wykroczenie skarbowe, są czynami zabronionymi przez kodeks pod groźbą kary. Wykroczenie skarbowe i przestępstwo skarbowe to często mylone pojęcia. Jednakże różnica w ich postrzeganiu jest istotna dla przedsiębiorcy, który dopuścił się karalnego czynu. Ponadto to głównie odCzytaj więcej ⟶

Podatki lokalne – co warto o nich wiedzieć?

Dla wyjaśnienia czym są podatki lokalne warto, abyś znał podział podatków. W Polsce podatki dzielą się na bezpośrednie, czyli danina publiczna, która stanowi koszt podatnika. Drugą grupę stanowią podatki pośrednie, czyli danina publiczna, która trafia bezpośrednio do budżetu państwa. Co więcej, podatnik nie ponosi tego kosztu. Podatki lokalne należą do podatków bezpośrednich, ponieważ pobiera jeCzytaj więcej ⟶