Podatek – rodzaje deklaracji PIT

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Zeznanie podatkowe składa się raz w roku, podsumowując osiągnięte zarobki. Jednak przez cały ten okres należy odprowadzać zaliczki, które są podliczane przez urząd skarbowy. Po uwzględnieniu przysługujących Ci ulg otrzymujesz zwrot podatku albo musisz uregulować niedopłatę. Polski system podatkowy nie należy do najprostszych. Jednakże w związku z postępującąCzytaj więcej ⟶

Zmiana zasad poboru zaliczek – podatek PIT

W ramach obowiązujących od niedawna przepisów Polskiego Ładu rząd zaproponował pewne modyfikacje. Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki. Ponadto zmianie ulegną zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórychCzytaj więcej ⟶

Nierozliczenie się z tytułu PIT – konsekwencje

W 2021 roku Krajowa Administracja Podatkowa przygotowała na podstawie posiadanych informacji deklaracje podatkowe do rozliczenia dla 23 262 396 podatników. Deklaracja PIT stanowią informację dla urzędu skarbowego o przychodach podatnika w danym roku podatkowym. Złożenie jej to Twój obowiązek, jeśli osiągasz opodatkowane przychody. Deklarację PIT możesz rozliczyć i przekazać do urzędu skarbowego w formie elektronicznej – za pomocą rządowej usługi TwójCzytaj więcej ⟶

PIT-37 – kogo dotyczy?

W okresie rozliczeń rocznych wiele osób zastanawia się, jaki formularz podatkowy powinni wypełnić. Mimo, że ten okres już minął, dziś przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące formularza PIT-37. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej. Przeczytaj również o innej deklaracji: PIT-6 – kogo dotyczy? PIT-37 – wyjaśniamy Formularz PIT 37 dotyczy każdego podatnika, który otrzymuje wynagrodzenie netto.Czytaj więcej ⟶

PIT-6 – kogo dotyczy?

PIT-6 służy ujawnieniu przewidywanych działów specjalnych produkcji rolnej w danym roku podatkowym. Złożenie tej deklaracji jest niezbędne, byś później mógł rozliczyć owe działy. Oblicza się je na podstawie norm szacunkowych z przedstawionej wielkości upraw bądź liczby zwierząt. Formularz PIT-6 nie dotyczy jednak tych przedsiębiorców rolnych, którzy dochód obliczają na podstawie ksiąg podatkowych. W myśl art.Czytaj więcej ⟶

PIT-28 – dla kogo?

PIT-28 to zeznanie roczne, które składają podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.  Z rozliczenia takiego skorzystać mogą podatnicy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą lub wspólnicy spółek cywilnych lub jawnych oraz podatnicy rozliczający przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i umów o podobnym charakterze. Formularz obsługuje dwie grupy rozliczeń i należy go wypełniać jako: PIT-28 firma,Czytaj więcej ⟶

PIT-38 – kogo dotyczy?

Wszyscy podatnicy, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli przychody, muszą dokonać rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Niezależnie od tego, z jakiego tytułu uzyskałeś przychody oraz z jakiej formy opodatkowania korzystasz – musisz złożyć odpowiednią deklarację PIT. Z niniejszego artykułu dowiesz się, kto powinien skorzystać z formularza PIT-38. Pisaliśmy także o innych rodzajach deklaracji PIT: PIT-39 –Czytaj więcej ⟶

PIT-39 – kogo dotyczy?

Każdy polski podatnik objęty jest obowiązkiem corocznego składania deklaracji, związanej z dochodami osobistymi, a co za tym idzie – również do odprowadzania podatków. Przepisy regulują konieczność wypełnienia wniosku zgodnie ze stanem rzeczywistym i dostarczenia go do urzędu w określonym terminie. Przy zbyciu nieruchomości i praw majątkowych podatnicy zobowiązani są do złożenia PIT-39. Czym jest PIT-39?Czytaj więcej ⟶

PIT-36 – kogo dotyczy?

Wszyscy podatnicy, którzy w danym roku podatkowym osiągnęli przychody, muszą dokonać rocznego rozliczenia podatku dochodowego. Niezależnie od tego, z jakiego tytułu uzyskałeś przychody oraz z jakiej formy opodatkowania korzystasz – musisz złożyć odpowiednią deklarację PIT. Deklaracja PIT-36 jest najpopularniejszą deklaracją podatkową, którą składa się w przypadkach typowych – kiedy pracownik, zleceniobiorca, emeryt czy rencista rozliczająCzytaj więcej ⟶

Ulga dla młodych a rozliczenie deklaracji PIT

Obecnie w polskim systemie podatkowym istnieje ulga dla młodych, czyli dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia. Polega ona na zwolnieniu z podatku dochodowego. Ale dotyczy to osiągniętego dochodu w ciągu roku podatkowego do wysokości 85 528 zł. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Ulga dla młodych a rozliczenie deklaracjiCzytaj więcej ⟶