PIT-37

W okresie rozliczeń rocznych wiele osób zastanawia się, jaki formularz podatkowy powinni wypełnić. Mimo, że ten okres już minął, dziś przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące formularza PIT-37. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również o innej deklaracji: PIT-6 – kogo dotyczy?

PIT-37 – wyjaśniamy

Formularz PIT 37 dotyczy każdego podatnika, który otrzymuje wynagrodzenie netto. Jest to wypłata pomniejszona już o obowiązujące składki. W takim przypadku płatnik pobierający zaliczki ma obowiązek dostarczenia informacji PIT 11. Ten dokument umożliwia poprawne rozliczenie PIT 37.

W przypadku świadczenia pracy względem swojego pracodawcy, osoba zatrudniająca jest określana przez prawo podatkowe jako płatnik. Po jego stronie powstaje obowiązek uiszczenia za pracownika − w prawie podatkowym podatnika – zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenia ZUS czy ubezpieczenie zdrowotne. To właśnie te poniesione opłaty stanowią różnicę pomiędzy pensją netto a brutto. W efekcie pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto i nie musi przejmować się obowiązkami wobec urzędu skarbowego aż do momentu złożenia druku PIT 37.

Kto wypełnia PIT-37?

PIT-37 jest od lat najpopularniejszą deklaracją, za pośrednictwem której rozlicza się najwięcej osób.  Zwykle dotyczy to ludzi wykonujących pracę na umowę o pracę, choć należy sięgać po niego także w wielu różnych innych przypadkach. Kiedy powinieneś sięgnąć po PIT-37? Poniżej prezentujemy listę:

 1. wynagrodzenie za pracę, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, należności z umowy aktywizacyjnej
 2. z działalności wykonywanej osobiście np.: umowę zlecenie, umowę o dzieło, kontrakty menadżerskie, zasiadałeś w radzie nadzorczej, posiadasz przychody z działalności sportowej
 3. uzyskałeś przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych
 4. jesteś na emeryturze i rencie, i chcesz rozliczać się samodzielnie
 5. posiadasz przychody z rent strukturalnych i socjalnych
 6. zasiłków pieniężnych z ubezpieczeń społecznych
 7. stypendiów
 8. świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 9. dniówek obrachunkowych i inne przychody z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną
 10. posiadasz przychody z należności za prace tymczasowo aresztowanych i skazanych
 11. lub masz świadczenia przed emerytalne, zasiłki przedemerytalne
 12. w roku 2021 nie prowadziłeś pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz działów specjalnych produkcji rolnej.
 13. nie jesteś zobowiązany do obniżenia dochodów o starty z lat ubiegłych
 14. nie osiągnęłaś przychodów bez pośrednictwa płatnika, czyli samodzielnie dokonywałeś wpłat zaliczki na poczet podatku deklaracja PIT 37 jest dla Ciebie przeznaczona.
Czytaj  PIT-38 – kogo dotyczy?

Przeczytaj także: Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak wypełnić deklarację na podatek leśny DL-1?
Podatki
PIT-37 – kogo dotyczy?

Jak rozliczyć PIT-37?

Jeśli spełniasz warunki do skorzystania z formularza PIT 37, masz prawo rozliczyć go na trzy sposoby:

 • indywidualnie,
 • wspólnie z małżonkiem,
 • jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Oświadczenie co do wybranego sposobu rozliczenia składasz poprzez zaznaczenie właściwej opcji na formularzu. Nie musisz w tym celu składać odrębnego pisma do urzędu skarbowego.

Sprawdź jednak wcześniej warunki, jakie musisz spełniać, aby złożyć PIT 37 wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Odliczenia od podatku

W deklaracji PIT 37 masz możliwość pomniejszenia wysokości podatku należnego do zapłaty, stosując poniższe ulgi i odliczenia:

 • ulga prorodzinna (ulga na dzieci) naliczana jest miesięcznie w wysokości 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko (1 112,04 zł rocznie) 166,67 zł na trzecie dziecko (2 000,04 zł rocznie) i 225zł na czwarte i kolejne dziecko (2 700 zł rocznie),
 • odliczenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, które ujęte są w informacji przesłanej przez płatnika (np. PIT-11),
 • ulga aktywizacyjna umożliwia odliczenie opłaconych z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej.

Warte uwagi: Organizacje pożytku publicznego

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Firma w domu a koszty uzyskania przychodu CZ. 1

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Czytaj  Jak rozliczyć działalność nierejestrowaną?

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak wypełnić deklarację na podatek leśny DL-1?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *