PIT-37

W okresie rozliczeń rocznych wiele osób zastanawia się, jaki formularz podatkowy powinni wypełnić. Mimo, że ten okres już minął, dziś przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące formularza PIT-37. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również o innej deklaracji: PIT-6 – kogo dotyczy?

PIT-37 – wyjaśniamy

Formularz PIT 37 dotyczy każdego podatnika, który otrzymuje wynagrodzenie netto. Jest to wypłata pomniejszona już o obowiązujące składki. W takim przypadku płatnik pobierający zaliczki ma obowiązek dostarczenia informacji PIT 11. Ten dokument umożliwia poprawne rozliczenie PIT 37.

W przypadku świadczenia pracy względem swojego pracodawcy, osoba zatrudniająca jest określana przez prawo podatkowe jako płatnik. Po jego stronie powstaje obowiązek uiszczenia za pracownika − w prawie podatkowym podatnika – zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenia ZUS czy ubezpieczenie zdrowotne. To właśnie te poniesione opłaty stanowią różnicę pomiędzy pensją netto a brutto. W efekcie pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto i nie musi przejmować się obowiązkami wobec urzędu skarbowego aż do momentu złożenia druku PIT 37.

Kto wypełnia PIT-37?

PIT-37 jest od lat najpopularniejszą deklaracją, za pośrednictwem której rozlicza się najwięcej osób.  Zwykle dotyczy to ludzi wykonujących pracę na umowę o pracę, choć należy sięgać po niego także w wielu różnych innych przypadkach. Kiedy powinieneś sięgnąć po PIT-37? Poniżej prezentujemy listę:

 1. wynagrodzenie za pracę, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, należności z umowy aktywizacyjnej
 2. z działalności wykonywanej osobiście np.: umowę zlecenie, umowę o dzieło, kontrakty menadżerskie, zasiadałeś w radzie nadzorczej, posiadasz przychody z działalności sportowej
 3. uzyskałeś przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych
 4. jesteś na emeryturze i rencie, i chcesz rozliczać się samodzielnie
 5. posiadasz przychody z rent strukturalnych i socjalnych
 6. zasiłków pieniężnych z ubezpieczeń społecznych
 7. stypendiów
 8. świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 9. dniówek obrachunkowych i inne przychody z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną
 10. posiadasz przychody z należności za prace tymczasowo aresztowanych i skazanych
 11. lub masz świadczenia przed emerytalne, zasiłki przedemerytalne
 12. w roku 2021 nie prowadziłeś pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz działów specjalnych produkcji rolnej.
 13. nie jesteś zobowiązany do obniżenia dochodów o starty z lat ubiegłych
 14. nie osiągnęłaś przychodów bez pośrednictwa płatnika, czyli samodzielnie dokonywałeś wpłat zaliczki na poczet podatku deklaracja PIT 37 jest dla Ciebie przeznaczona.
Czytaj  Kiedy jesteś małym płatnikiem VAT?

Przeczytaj także: Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Opodatkowanie umów cywilnoprawnych
Podatki
PIT-37 – kogo dotyczy?

Jak rozliczyć PIT-37?

Jeśli spełniasz warunki do skorzystania z formularza PIT 37, masz prawo rozliczyć go na trzy sposoby:

 • indywidualnie,
 • wspólnie z małżonkiem,
 • jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Oświadczenie co do wybranego sposobu rozliczenia składasz poprzez zaznaczenie właściwej opcji na formularzu. Nie musisz w tym celu składać odrębnego pisma do urzędu skarbowego.

Sprawdź jednak wcześniej warunki, jakie musisz spełniać, aby złożyć PIT 37 wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Odliczenia od podatku

W deklaracji PIT 37 masz możliwość pomniejszenia wysokości podatku należnego do zapłaty, stosując poniższe ulgi i odliczenia:

 • ulga prorodzinna (ulga na dzieci) naliczana jest miesięcznie w wysokości 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko (1 112,04 zł rocznie) 166,67 zł na trzecie dziecko (2 000,04 zł rocznie) i 225zł na czwarte i kolejne dziecko (2 700 zł rocznie),
 • odliczenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, które ujęte są w informacji przesłanej przez płatnika (np. PIT-11),
 • ulga aktywizacyjna umożliwia odliczenie opłaconych z własnych środków składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej.

Warte uwagi: Organizacje pożytku publicznego

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Podatek - rodzaje deklaracji PIT

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Czytaj  Podatek rolny - kto, jak i ile zapłaci?

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak funkcjonuje magazyn konsygnacyjny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *