Składka zdrowotna

Jeśli otwierasz własną działalność gospodarczą, musisz obowiązkowo zgłosić się do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest to konieczne, aby zgodnie z prawem odprowadzać składki społeczne. Składki emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz Fundusz Pracy są obowiązkowe i w podstawowym wariancie, łącznie miesięcznie ich wysokość w 2022 roku to 1 124,23 złote:

  • 693,58 – emerytalne,
  • 284,26 – rentowe,
  • 59,34 –  wypadkowe,
  • 87,05 – Fundusz Pracy

Jednakże, jako przedsiębiorca, możesz dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Dlaczego warto to zrobić? W razie choroby, która uniemożliwi Ci pracę zarobkową, możesz otrzymać zasiłek chorobowy.

Od stycznia 2022 roku składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 87,05 złotych. Pozwala ono również proporcjonalnie do ilości dni chorobowych, opłacić składki na ubezpieczenie społeczne w mniejszej kwocie.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: EPU czyli elektroniczne postępowanie upominawcze

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Dofinansowanie z ZUS jak je uzyskać ?

Objęcie ubezpieczeniem chorobowym

W każdym momencie prowadzenia działalności gospodarczej możesz złożyć wniosek o objęcie Cię ubezpieczeniem chorobowym. Możesz tego dokonać zarówno w dniu rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, jak i w późniejszym terminie. Z reguły objęcie tym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego we wniosku, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym złożyłeś wniosek.

Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nastąpi od dnia wskazanego w zgłoszeniu tylko wtedy, jeśli zgłosisz się w terminie określonym w art. 36 ust. 4 albo 4b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

  • w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązkowych ubezpieczeń,
  • do końca stycznia danego roku kalendarzowego – jeśli jesteś przedsiębiorcom korzystającym z małego ZUS i rozpocząłeś lub wznowiłeś prowadzenie działalności gospodarczej w styczniu danego roku.
Czytaj  Zasiłek macierzyński zwolniony z PIT

W przypadku gdy decydujesz się na ubezpieczenie chorobowe, musisz złożyć do ZUS formularz ZUS ZUA. Jednakże, jeśli ubezpieczenia emerytalne i rentowe są w Twoim przypadku dobrowolne, nie możesz przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Z tego tytułu nie możesz również skorzystać ze świadczeń chorobowych. Mam na myśli np. sytuacje gdy jako przedsiębiorca, masz ustalone prawo do emerytury.

Jednakże co przypadku gdy chcesz złożyć wniosek o ubezpieczenie chorobowe w trakcie prowadzenia działalności i podlegasz już obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym? W takiej sytuacji najpierw powinieneś przekazać do ZUS zgłoszenie wyrejestrowania z ubezpieczeń na formularzu ZUS ZWUA. W drugiej kolejności możesz złożyć zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy
Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Ubezpieczenie chorobowe – korzyści

Osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym, po spełnieniu określonych warunków przysługuje zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek macierzyński. Jeśli spełniasz warunki do przyznania zasiłku (np. chorobowego), masz prawo pomniejszyć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne o dni choroby. Należy ustalić ją proporcjonalnie, zgodnie z zasadą wynikającą z art. 18 ust. 9 ustawy systemowej. Powinieneś podzielić kwotę podstawy wymiaru tych składek przez dni kalendarzowe danego miesiąca, a następnie pomnożyć przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom w danym miesiącu. Ponadto w takiej sytuacji zmniejszeniu ulegnie też podstawa wymiaru składki na Fundusz Pracy (w tym na Fundusz Solidarnościowy).

Warte uwagi: Użyczenie nieruchomości a podatek VAT

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zasiłek macierzyński zwolniony z PIT

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak uzyskać umorzenie należności ZUS?
Czytaj  Składka zdrowotna pracodawcy i pracownika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *