Emerytura rolnicza – zmiany w KRUS

Emerytura rolnicza. Osoby posiadające gospodarstwa rolne podlegają ubezpieczeniom w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Aby otrzymać emeryturę rolniczą, konieczne jest spełnienie pewnych warunków.  Od 15 czerwca wchodzą w życie przepisy dzięki, którym rolnicy będą mogli otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości bez obowiązku przekazywania gospodarstwa. Zmiana będzie dotyczyć grupy 30 tysięcy rolników – emerytów.  Przeczytaj niniejsza artykuł,Czytaj więcej ⟶

Przejście na pełny ZUS

Przez pierwsze pełne 24 miesiące prowadzenia działalności przedsiębiorcy mają prawo do opłacania małego ZUS-u. Dla wielu przedsiębiorców możliwość opłacania preferencyjnych, czyli niższych składek ZUS to ogromne ułatwienie na początku działalności. Kiedy ten okres minie konieczne jest przejście na pełny ZUS. To proces, który wymaga dopełnienia pewnych formalności. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej. PrzeczytajCzytaj więcej ⟶

Zasiłek opiekuńczy – komu przysługuje?

Jednym ze świadczeń należnych z ubezpieczenia chorobowego jest zasiłek opiekuńczy. Można się o niego starać, np. w przypadku gdy występuje konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Mimo, że pracownik  nie świadczy wtedy pracy, ma możliwość otrzymania rekompensaty finansowej za ten czas, którą jest właśnie zasiłek opiekuńczy. Przysługuje rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, który jest objęty ubezpieczeniemCzytaj więcej ⟶

Jak uzyskać umorzenie należności ZUS?

Jednym z podstawowych obowiązków wiążących się z prowadzeniem działalności gospodarczej jest opłacanie składki zdrowotnej. Ponadto opłacać należy również składki na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składki mogą być umarzane na wniosek dłużnika. „ZUS może umorzyć należności z tytułu składek jedynie w szczególnie trudnych sytuacjach, wyłącznie po spełnieniu przesłanek wynikających z przepisówCzytaj więcej ⟶

Zasiłek macierzyński zwolniony z PIT

Wraz z wejściem w życie Nowego Ładu 2.0 rząd zaproponował nowe ulgi. Nowelizacja przepisów Polskiego Ładu przewiduje zwolnienie z podatku dochodowego dla kolejnej grupy podatników. Tym razem zwolnieniem z PIT objęto zasiłek macierzyński oraz zasiłek ojcowski. O jakich przychodach mowa? Chodzi o przychody z zasiłku macierzyńskiego do kwoty 85 528 zł.  Co ciekawe, nowe zwolnienieCzytaj więcej ⟶

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika – analiza

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika obejmuje nie tylko pensję wraz z podatkiem (brutto). Pracodawca opłaca dodatkowo takie świadczenia jak składka emerytalna czy rentowa. Przedsiębiorcy muszą pamiętać również o dodatkowych wydatkach. Mam na myśli, np. zapewnienie badań lekarskich, szkoleń BHP czy wynagrodzenia chorobowego przez konkretny okres. Wszystko zależy, oczywiście, od wynagrodzenia brutto oraz formy zatrudnienia. Przy minimalnymCzytaj więcej ⟶

Składka zdrowotna pracodawcy i pracownika

Każda umowa o pracę musi zawierać wskazaną wysokość wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Jednakże stawka ta podawana jest w kwocie brutto, od której pracodawca nie odjął jeszcze składek i podatków. Odprowadzanie składek od wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu umowy o pracę są obowiązkowe. Inaczej jest natomiast w przypadku umów cywilnoprawnych – tutaj oskładkowanie zależy od wielu czynników.Czytaj więcej ⟶

Składka wypadkowa w 2022 roku

W nowym okresie rozliczeniowym, który rozpoczął się 1 kwietnia 2022 roku. Dla większości płatników, nic się nie zmieniło w stosunku do poprzedniego roku. Jednakże zmiana składki wypadkowej może dotyczyć podatników, w przypadku gdy ZUS ustala wysokość składki wypadkowej indywidualnie na podstawie złożonych przez płatnika informacji ZUS IWA z 3 ostatnich lat. Ponadto taką zmianę możeCzytaj więcej ⟶

Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Jeśli otwierasz własną działalność gospodarczą, musisz obowiązkowo zgłosić się do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest to konieczne, aby zgodnie z prawem odprowadzać składki społeczne. Składki emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz Fundusz Pracy są obowiązkowe i w podstawowym wariancie, łącznie miesięcznie ich wysokość w 2022 roku to 1 124,23 złote: 693,58 – emerytalne, 284,26Czytaj więcej ⟶

Jednorazowe odszkodowanie

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże problematyczne jest określenie, kiedy poszkodowany poniósł stały, a kiedy długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Ponadto od tego zależy kwota odszkodowania. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się kto może starać się oCzytaj więcej ⟶