Składka zdrowotna

Każda umowa o pracę musi zawierać wskazaną wysokość wynagrodzenia za wykonywaną pracę. Jednakże stawka ta podawana jest w kwocie brutto, od której pracodawca nie odjął jeszcze składek i podatków. Odprowadzanie składek od wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu umowy o pracę są obowiązkowe. Inaczej jest natomiast w przypadku umów cywilnoprawnych – tutaj oskładkowanie zależy od wielu czynników. Wpływ na to jakie odprowadza się składki w takiej sytuacji ma m.in:

 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej;
 • praca na etacie w innym zakładzie pracy, a w szczególności wysokość otrzymywanego wynagrodzenia;
 • czy zawarłeś umowa cywilnoprawna z własnym pracodawcą;
 • nabycie prawa do emerytury;
 • posiadanie statusu studenta lub ucznia;
 • zawarcie kilku umów cywilnoprawnych z jednym bądź kilkoma firmami oraz wysokość wynagrodzenia otrzymywanego z każdej z umów.

Wielu spośród nowych przedsiębiorców wybiera formą jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednakże wraz z rozwojem firmy rośnie również zapotrzebowanie na ,,ręce do pracy’’. Z tego powodu powinieneś zatrudnić pracowników. W niniejszym artykule zajmiemy się składką zdrowotną pracownika i pracodawcy. Czy rozlicza się je w taki sam sposób? Czy wynoszą one tyle samo?

Przeczytaj również: Biznes sezonowy a formalności

Składka zdrowotna – po co?

Składki odprowadzane od wynagrodzenia to nie tylko składki na ubezpieczenia społeczne, lecz także składka na ubezpieczenie zdrowotne. Co daje składka zdrowotna? Osoby, które są objęte tym ubezpieczeniem mogą korzystać nieodpłatnie ze świadczeń opieki medycznej. Ubezpieczenie to ma na celu zachowanie zdrowia, ochronę przed urazami czy skutkami chorób, a także leczenie. Jeśli opłacasz tę składkę możesz korzystać z usług publicznej służby zdrowia bezpłatnie. Wynika to z faktu, że leczenie finansowane jest właśnie ze składek na to ubezpieczenie, a dysponuje nimi Narodowy Fundusz Zdrowia. Odróżnić należy od niego ubezpieczenie chorobowe, które zapewnia płatne zwolnienie lekarskie w przypadku choroby czyli zasiłek chorobowy.

Czytaj  Polski Ład 2.0 – zmiany podatkowe

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Zgłoszenie do Małego ZUS plus tylko do 31 stycznia

Składka zdrowotna dla pracownika

Składka zdrowotna dla pracownika wynosi 9% wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne i jest w całości finansowana przez pracownika. To znaczy, że z pracodawca odprowadza ją z wynagrodzenia za pracę brutto.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne jest wynagrodzenie brutto pracownika, pomniejszone o składkę emerytalną, rentową i chorobową. Jak już wspomnieliśmy, finansuje pracownika Przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę czyli 3010 zł brutto składki te wynoszą 412,68 zł. 

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej wynosi więc 2597,32 zł, ponieważ: 3010 – 412,68 = 2597,32

Dla pracownika zarabiającego 3010 zł brutto składka zdrowotna, która finansowana jest w całości z jego wynagrodzenia wynosi 233,76 zł., ponieważ 2597,32 x 9% = 233,76 zł

Składka zdrowotna
Składka zdrowotna pracodawcy i pracownika

Składka zdrowotna dla pracodawcy

Od 2022 roku zmienił się sposób ustalania składki zwrotnej przedsiębiorcy. Obecnie jej stawka wynosi 9% w przypadku osób rozliczających się na zasadach ryczałtu, karty podatkowej oraz skali podatkowej. Natomiast w przypadku osób rozliczających się podatkiem liniowym – 4,9%. Sposób ustalenia podstawy wymiaru składki w głównej mierze zależy natomiast od formy opodatkowania i tak przy wyborze:

 • skali podatkowej i podatku liniowego – podstawą jest osiągany dochód;
 • karty podatkowej – podstawa to minimalne wynagrodzenie;
 • ryczałtu – podstawa zależy od osiąganego przychodu:
  • firm o rocznych przychodach do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia;
  • dla przychodów do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia;
  • dla przychodów wyższych – 180% przeciętnego wynagrodzenia.

Sprawa jest nieco bardziej oczywista w przypadku: wspólników spółki komandytowej (komandytariusz lub komplementariusz), właścicieli jednoosobowej spółki z o.o. i akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej. Oni opłacają składkę zdrowotną w wysokości 9% naliczoną od podstawy stanowiącej 100% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Czyli w 2022 roku wynosi ona 559,89 zł (6221,04 zł x 9%).

Czytaj  Kiedy można płacić KRUS zamiast ZUS?

Warte uwagi: PIT-37 – kogo dotyczy?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zasiłek macierzyński zwolniony z PIT

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Składka wypadkowa w 2022 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *