Formy opodatkowania dochodów - Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest najbardziej specyficzną formą rozliczania podatku dochodowego. Podobnie jak w przypadku karty podatkowej, aby zdecydować się na takie rozliczanie podatku należy spełnić kilka warunków. Tym samym rozwiązanie to nie jest skierowane do każdego przedsiębiorcy. Przeczytaj artykuł, aby dowidzieć się więcej na temat: formy opodatkowania dochodów – ryczałt.

Formy opodatkowania dochodów Ryczałt jak założyć działalność

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – najważniejsze cechy

Aby zostać ryczałtowym płatnikiem podatku należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim ryczałt jest skierowany dla osób fizycznych, które uzyskują przychód z z pozarolniczej działalności gospodarczej (w tym także spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych). Oprócz tego należy spełnić warunek limitu przychodu, który za ostatni rok podatkowy nie może wynieść więcej niż 2 mln euro.

Rodzaj księgowości i sposób obliczania oraz opłacania podatku

Przedsiębiorca decydujący się na opodatkowanie ryczałtem musi prowadzić przede wszystkim ewidencję przychodów oraz posiadać i przechowywać dowody zakupu. Dodatkowo do obowiązków należy prowadzenie wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także sporządzanie wykazu składników majątku w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W zależności od prowadzonej działalności istnieją różne stawki podatkowe. Są to:

 • 2% – sprzedaż przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu,
 • 3% – działalność gastronomiczna, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • 5,5% – działalność wytwórcza, roboty budowlane lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
 • 8,5% – działalność usługowa, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
 • 10% – usługi w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,
 • 12,5%,
 • 15% – pośrednictwo w sprzedaży hurtowej,
 • 17% – wolne zawody,
Czytaj  Dlaczego nie warto założyć firmy 1. dnia miesiąca?

Pełna tabela ze stawkami podatkowymi oraz zawodami znajduje się tutaj.

Podatnik może opłacać należny podatek miesięcznie lub kwartalnie. Aby płacić podatek kwartalnie trzeba spełnić wymóg kwoty przychodów – nie może on przekroczyć 200 tyś euro za poprzedni rok podatkowy.

Formy opodatkowania dochodów Ryczałt jak założyć działalność

Formy opodatkowania dochodów – Ryczałt – Zalety

Zalety ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • niskie stawki ryczałtu,
 • jedna stawka podatku bez względu na osiągnięty dochód.

Formy opodatkowania dochodów – Ryczałt – Wady

Wady ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • brak możliwości skorzystania z większości ulg podatkowych,
 • brak możliwości pomniejszenia osiąganych przychodów o poniesione koszty podatkowe,
 • nie ma możliwości rozliczenia z małżonkiem,
 • nie ma możliwości rozliczenia jako samotny rodzic,
 • brak prawa do kredytu podatkowego.

Przeczytaj o innych formach opodatkowania dochodów:

Skala podatkowa

Podatek liniowy

Karta podatkowa

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  PCC — ile wynoszą stawki podatku, termin zapłaty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *