Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – Kontrola PIP różni się od innych przede wszystkim tym, że jest przeprowadzana bez uprzedzenia. Inspektorzy PIP sprawdzają przede wszystkim czy przestrzegasz prawo pracy, przepisów BHP. Co więcej interesuje ich legalność zatrudnienia i przestrzeganie ograniczeń handlu w niedziele i święta. Kontrolujący inspektor musi okazać legitymację służbową oraz upoważnienie do kontroli.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kredyt dla firm na start - co to jest i na czym polega?

Upoważnienie do kontroli

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli musi zawierać podstawę prawną i oznaczenie organu kontroli. Co więcej, musisz z niego poznać dane osobowe i służbowe kontrolującego a także numer jego legitymacji służbowej. Ważne jest, aby upoważnienie określiło zakres i czas kontroli i przede wszystkim oznaczyło podmiot kontrolowany. Musi zawierać podpis osoby udzielającej upoważnienie oraz jej stanowisko lub funkcję, także datę i miejsce wystawienia. Co ważne dowiesz się o swoich prawach i obowiązkach. W nagłych przypadkach inspektor może okazać się tylko legitymacją służbową, jednakże w terminie 7 dni musi doręczyć ci odpowiednie upoważnienie.

Jakie prawa ma inspektor PIP ?

W trakcie kontroli inspektor ma prawo:

 • przede wszystkim swobodnie poruszać się po terenie i obiektach firmy, dokonywać ich oględzin
 • przeprowadzać oględziny stanowisk pracy, maszyn i urządzeń, zapoznawać się z procesami technologicznymi i utrwalać wszystko wizualnie i dźwiękowo
 • żądać wyjaśnień od ciebie, od pracowników /także byłych/, od osób, które wykonują pracę na twoją rzecz, ale na innej podstawie niż stosunek pracy
 • co ważne może żądać okazania dokumentów dotyczących budowy lub przebudowy bądź modernizacji; uruchomienia zakładu pracy; planów i rysunków technicznych; dokumentacji technicznej i technologicznej; wyników ekspertyz, badań i pomiarów dotyczących produkcji. Inspektor może zażądać próbek surowców i materiałów używanych i wytwarzanych w toku produkcji.
 • zapoznać się z aktami osobowymi zatrudnionych, także osób delegowanych pracujących imieniu kontrolowanego
 • zapoznać się z decyzjami innych organów kontrolnych, sprawdzić ich realizację
 • dokonywać wszelkich odpisów i wyciągów z dokumentów, także obliczeń sporządzanych na ich podstawie
 • sprawdzić tożsamość pracowników, także osób korzystających z usług agencji zatrudnienia; przesłuchiwać ich
 • korzystania z pomocy biegłych i specjalistów oraz akredytowanych laboratoriów.
Czytaj  Dotacja na działalność gospodarczą - z PUP

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – Ustalenia pokontrolne

Uwieńczeniem działań kontrolera jest protokół, który zawiera:

 • nazwę podmiotu kontrolowanego w pełnym brzmieniu, jego adres oraz numery REGON i NIP
 • imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektora pracy
 • jeśli masz osobę reprezentującą cię, w protokole zawarte też będą jej imię i nazwisko oraz nazwa organu, który cię reprezentuje
 • co ważne datę rozpoczęcia działalności i objęcia stanowiska przez kontrolowanego
 • informację o realizacji uprzednich decyzji PIP i innych organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy
 • opis stwierdzonych naruszeń prawa
 • dane osoby legitymowanej oraz czas, miejsce i przyczynę tej czynności
 • informację o pobraniu próbek surowców, materiałów używanych, wytwarzanych lub powstających w toku produkcji
 • treść decyzji ustnych i poleceń, także termin ich realizacji oraz rodzaj udzielonych porad z zakresu prawa pracy
 • wyszczególnienie załączników
 • informację o osobach, w obecności których przeprowadzono kontrolę
 • na twój wniosek – wzmiankę o informacjach objętych tajemnicą firmy
 • wzmiankę o wniesionych lub nie zastrzeżeniach
 • datę i miejsce podpisania protokołu przez kontrolującego i kontrolowanego /lub jego reprezentanta/ Przed podpisaniem protokołu masz prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w nim zawartych. Masz na to 7 dni od daty otrzymania protokołu. Zasadność twoich zastrzeżeń weźmie pod uwagę inspektor i co ważne zmieni odpowiednią część protokołu.
 • Jeśli nie ma uchybień, wynik kontroli jest udokumentowany w formie notatki urzędowej, która powinna zawierać zwięzły opis stanu faktycznego stwierdzonego w czasie kontroli.

Zachęcam Cię do przeczytania innego naszego artykułu – Kontrola ZUS w Twojej firmie.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Działalność gospodarcza na emeryturze

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Czytaj  Podatek VAT - kiedy nie można go odliczyć?

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kredyt dla firm na start - co to jest i na czym polega?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *