jak założyć działalność

Prawo dotyczące ochrony danych osobowych dotyczy zarówno danych zwykłych jak i danych wrażliwych. Czym zatem są dane zwykłe i wrażliwe? Czym różnią się dane wrażliwe od danych osobowych? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej.

jak założyć działalność Dane wrażliwe czym różnią się od danych osobowych

Co to są dane osobowe?

Dane osobowe według Ustawy o ochronie danych osobowych, są to wszelkie informacje możliwe do powiązania z osobą fizyczną, zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania.

Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, to osoba, którą w sposób bezpośredni lub pośredni można odnaleźć po informacjach takich jak: imię i nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL czy NIP, numer telefonu bądź numer IP. Powyższe informacje personalne uznaje się za dane osobowe zwykłe, ponieważ nie stanowią informacji niejawnych, a często bywają podawane przez osoby do różnych celów.

Dane wrażliwe – Czym są i czym różnią się od danych osobowych?

Dane wrażliwe inaczej zwane danymi sensytywnymi są czymś innym niż zwykłe dane osobowe. Mając dane wrażliwe (z wyłączeniem danych biometrycznych) danej osoby dużo trudniej lub wcale ją zidentyfikować. Mają bardziej charakter opisowy człowieka niż wskazujący go konkretnie, np. czy dana osoba głosowała na partię X, czy jest chrześcijaninem, na jakie choroby choruje, jakie przyjmuje leki na stałe. Te dane często mogą być podstawą do dyskryminacji i znacząco naruszają prywatność jednostki.

A zatem danymi wrażliwymi są:

  • dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne,
  • przekonania religijne, filozoficzne lub światopoglądowe
  • poglądy polityczne,
  • przynależność wyznaniową, partyjną, do związków zawodowych,
  • orientacja seksualna,
  • dane biometryczne, o stanie zdrowia, nałogach,
  • dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych oraz innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
jak założyć działalność Dane wrażliwe czym różnią się od danych osobowych

Przetwarzanie danych wrażliwych

Z zasady, prawo zabrania przetwarzania danych wrażliwych, ponieważ naruszają intymność ich właściciela. Wyjątkiem są sytuacje, gdzie jest to dopuszczalne, ale osoba, której dotyczą dane musi wyrazić zgodę na przetwarzanie konkretnych danych w konkretnym celu (chyba, że sama upubliczniła te dane). Przetwarzanie danych wrażliwych jest możliwe gdy:

  • niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy,
  • niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby,
  • potrzebne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.
Czytaj  Nowy dowód osobisty — nowe możliwości

Przeczytaj o: Jak usunąć swój BIK?

Jak chronić się przed wyłudzeniem danych?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Prawa i obowiązki pracownika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *