Procedura AML

Procedura AML związana jest z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Stanowi ona zapis konkretnych działań podejmowanych przez dany podmiot w kontekście przeciwdziałania tym zjawiskom. Od 31 lipca 2021 roku weszły istotne zmiany dotyczące obowiązków w związku ze zmianą przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Spowodowały one, że wszystkie biura rachunkowe bez względu na formę organizacyjno-prawną, rozmiar prowadzonej działalności czy wielkość zatrudnienia zobowiązane są do przestrzegania regulacji dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Tym samym duża liczba nowych podmiotów gospodarczych jest obowiązana wprowadzić procedurę wewnętrzną dotyczącą AML. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego

Procedura AML – z czego wynika obowiązek?

Obowiązek posiadania wewnętrznej procedury AML wynika z art. 50 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z treścią przepisu:

,,Instytucje obowiązane wprowadzają wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwaną dalej „wewnętrzną procedurą instytucji obowiązanej”.’’

To oznacza, że obowiązek posiadania procedury AML zasadniczo ciąży na instytucjach obowiązanych. Jednakże jakie podmioty uznawane są w świetle przepisów za instytucje obowiązane? Odpowiedź można znaleźć w art. 2 ust. 1 ustawy, który zawiera katalog tych podmiotów. Jest on całkiem obszerny i obejmuje w szczególności instytucje prowadzące działalność finansową oraz ubezpieczeniową. Wśród nich wymienić można m. in.:

 1. banki, instytucje kredytowe i ich oddziały, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajowy SKOK;
 2. krajowe instytucje płatnicze, małe instytucje płatnicze, agentów rozliczeniowych;
 3. fundusze inwestycyjne, alternatywne spółki inwestycyjne, TFI
 4. firmy inwestycyjne, banki powiernicze oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych;
 5. zakłady ubezpieczeń, pośredników ubezpieczeniowych;
 6. podmioty prowadzące działalność kantorową oraz świadczące podmioty świadczące usługi w zakresie wymiany walut wirtualnych;
 7. instytucje pożyczkowe;
 8. przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach;
 9. operatorów pocztowych.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Czytaj  Kto i kiedy może odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodu?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak chronić się przed wyłudzeniem danych?

Obowiązkowe elementy procedury AML

Procedura wewnętrzna AML wdrażana w instytucjach obowiązanych musi zawierać następujące informacje:

 • osoby odpowiedzialne za AML i CFT w danej firmie – np. koordynator i analityk,
 • opis obowiązków osób odpowiedzialnych za AML,
 • ocena ryzyka przygotowana dla konkretnej instytucji obowiązanej,
 • opis środków bezpieczeństwa finansowego wdrażanych w tej firmie,
 • proces identyfikacji klientów w kontekście zadań związanych z AML,
 • procedura oceny ryzyka związanego ze współpracą z klientami firmy,
 • proces analizy okoliczności nawiązywania i dokonywania transakcji, monitorowania rachunków klienckich, a także zgłaszania transakcji podejrzanych i ponadprogowych,
 • procedura wstrzymywania transakcji i dokonywania blokady rachunku klientów,
 • proces przekazywania informacji do GIIF (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej),
 • procedura anonimowego zgłaszania rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń w zakresie AML,
 • proces szkolenia pracowników z zakresu tematyki AML i CFT,
 • procesy kontroli działań podejmowanych w obszarze AML i CFT,
 • zasady przechowywania i ochrony danych udostępnianych instytucji obowiązanej przez jej klientów,
 • procedura identyfikacji i zgłaszania rozbieżności między danymi opublikowanymi w CRBR (Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych) a ustaleniami instytucji obowiązanej, a także dokumentowania utrudnień w procesie ustalenia beneficjentów rzeczywistych,
 • przepisy karne za niestosowanie się do obowiązków AML i procedury AML,
 • wzory dokumentów takich jak: oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym, oświadczenie o statusie PEP, informacja w sprawie identyfikacji klientów, wykaz państw członkowskich Unii Europejskiej, formularz ryzyka instytucjonalnego i indywidualnego.

Procedura AML dla biur rachunkowych

Ustawa o AML wskazuje, że wewnętrzna procedura AML  ma charakter regulacji indywidualnej.

Biura rachunkowe, tworząc tę procedurę, nie powinny więc stosować gotowych wzorców. Oczywiście mogą być one pomocne przy tworzeniu procedury AML.

W związku z tym procedura AML winna być dostosowana do charakteru, rozmiaru, specyfiki działania (lokalnie lub międzynarodowe biuro).  Podsumowując, powyższa procedura AML powinna być przygotowana indywidualnie. Podczas tego procesu należy przeanalizować procesy wewnętrzne. Procedura powinna wskazywać zagrożenia związane z procederem prania pieniędzy, ograniczać ryzyko wystąpienia nadużyć w tym zakresie. 

Czytaj  Jak chronić się przed wyłudzeniem danych?

Procedura AML pomimo indywidualnego charakteru musi mieć elementy szczegółowo określone w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Warte uwagi: Faktoring a kredyt obrotowy

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Firma w domu a koszty uzyskania przychodu CZ. 1

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak chronić się przed wyłudzeniem danych?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *