jak założyć działalność

Bez wątpienia wielu przedsiębiorców chętnie korzysta z możliwości, jakie daje refaktura, mianowicie przeniesienia dodatkowych kosztów na kontrahenta. Jednak czym ona dokładnie jest oraz jak jej poprawnie używać? To pytania, które również nasuwają się, gdy słyszysz to pojęcie po raz pierwszy. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się co musi zawierać refaktura?

Co musi zawierać refaktura jak założyć działalność

Co to dokładnie jest refaktura?

Zacznijmy od tego, że obowiązujące przepisy podatkowe nie regulują dokładnie tego pojęcia. W związku z tym, jak w przypadku każdej niejasności najlepiej odnieść się do ustawy o VAT (art. 8 ust. 2a). Zapis ten, mówiąc w skrócie, stanowi o tym, że jeśli podatnik nabył usługę we własnym imieniu, ale dla osoby trzeciej, to w efekcie do rozliczenia jest zobowiązana, osoba z niej korzystająca. W wyniku tego pierwotny nabywca usługi, formalnie odsprzedaje ją odbiorcy faktycznemu.

Co musi zawierać dobrze złożona refaktura?

Należy pamiętać, że refaktura nie musi być odzwierciedleniem bazowego dokumentu. Musi przeto, analogicznie do standardowej faktury, musi zawierać wszystkie wymagane w tym dokumencie dane. Zalicza się do nich między innymi: 

  • datę wystawienia,
  • numer identyfikujący faktury,
  • imiona i nazwiska osób biorących udział,
  • ich adresy oraz numery NIP,
  • daty,
  • nazwę usługi,
  • wartość sprzedaży netto,
  • VAT,
  • kwotę brutto.

W szczególności, opis zawarty w refakturze musi jasno odpowiadać na pytanie, co jest sprzedawane, w celu dopasowania odpowiedniej stawki VAT. Ponadto dobrze by było, aby osoba wystawiająca refakturę dla zwiększenia przejrzystości transakcji, dopisała na niej adnotację, że mamy do czynienia z refakturą.

Co musi zawierać refaktura jak założyć działalność

Istota refakturowania

Refaktura powinna być wystawiona w formacie nienaruszonym, czyli w takiej wartości i formie, w jakiej została kupiona przez pierwszego nabywcę. W skrócie mówiąc, usługa podlegająca refakturowaniu nie może być modyfikowana o dodatkowe koszty, prowizję lub marżę. Jeśli coś takiego miałoby miejsce, należy to rozliczyć jako kolejną sprzedaż. Na koniec należy dodać, że w związku z tym iż moment powstania obowiązku podatkowego nie określono w przepisach odnośnie podatku dochodowego, podobnie jak przy VAT, należy przyjąć ogólną zasadę.

Czytaj  Nadpłata w VAT

Przeczytaj o:

Kiedy można anulować fakturę VAT?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Typowe błędy popełniane przez podatników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *