jak założyć działalność

W dużej części banków istnieją specjalne działy tzw. działy ryzyka kredytowego, których zadaniem jest przeprowadzenie oceny przedsiębiorstwa. Taka analiza jest potrzebna, ponieważ udzielanie kredytów charakteryzuje się wysokim ryzykiem. Jest to bardzo dobra okazja, aby przekonać się w jak wygląda sprawa z finansami w firmie. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Ocena kondycji finansowej firmy jednoosobowej.

Ocena kondycji finansowej firmy jednoosobowej jak założyć działalność

Na jakiej podstawie tworzy się ocenę kondycji finansowej?

Do takiej oceny wymagane są dokumenty ekonomiczno-finansowe, a także formalno-prawne. Należą do nich:

  • bilans,
  • zestawienie z podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • wyciąg z ryczałtu ewidencjonowanego,
  • wyciąg z karty podatkowej,
  • dokumenty założycielskie.

Analiza wskaźnikowa

Na podstawie danych z księgi przychodów i rozchodów, można policzyć wskaźniki oceniające płynność lub rentowność przedsiębiorstwa a nawet także sprawność jego funkcjonowania. Poza tym wskaźniki umożliwiają kontrolę stanu i pozycji finansowej jednostki. Analiza wskaźnikowa jest pogłębieniem analizy danych, które są dokonywane w trakcie czytania dokumentów finansowych. Uważa się ją za najskuteczniejszą metodę analizy finansowej. 

Ocena kondycji finansowej firmy jednoosobowej jak założyć działalność

Badanie płynności finansowej

Przedsiębiorstwo musi dysponować odpowiednimi wielkościami aktywów, które można łatwo zamienić na pieniądze. Wtedy może prawidłowo regulować swoje zobowiązania. A zatem płynność finansowa to relacja aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych. Aktywa ujęte w tej zależności mogą charakteryzować się różnym stopniem płynności, co pozwala na wyróżnienie trzech rodzajów wskaźników płynności finansowej, uporządkowanych według rosnącego stopnia płynności. Należą do nich:

  • wskaźnik bieżącej płynności,
  • wskaźniki szybkiej płynności,
  • wskaźnik płynności gotówkowej.

Stabilność finansowa a zadłużenie

Stabilność finansowa przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od wysokości jego zadłużenia. Przede wszystkim ważną kwestią przy przeprowadzaniu analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest analiza wielkości zadłużenia. Aby ją przeprowadzić wykorzystuje się w różne wskaźniki poziomu zadłużenia. Obrazują one wielkość zobowiązań przedsiębiorstwa w odniesieniu do jego zasobów majątkowych i kapitałowych. 

Czytaj  Dofinansowanie na start firmy

Wskaźnikiem, który opisuje poziom zadłużenia przedsiębiorstwa w sposób syntetyczny, jest wskaźnik ogólnego zadłużenia. Dokładniejszym ujęciem zadłużenia jest wskaźnik pokrycia aktywów przedsiębiorstwa kapitałami własnymi. Dopełnieniem wskaźnika zadłużenia długoterminowego jest wskaźnik struktury zobowiązań długoterminowych.

Przeczytaj o:

Jakie są możliwości kredytu dla firmy jednoosobowej? CZ. 1

Jakie są możliwości kredytu dla firmy jednoosobowej? CZ. 2

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Metoda kasowa - przywilej małego podatnika VAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *