Portal Rejestrów Sądowych

Komunikacja z Krajowym Rejestrem Sądowym od lat odbywała się poprzez składanie papierowych wniosków i formularzy do właściwych sądów gospodarczych. Od lipca 2021 roku sytuacja ta uległa poważnej zmianie, ponieważ od tej daty niemożliwe jest składanie jakichkolwiek pism do KRS w tradycyjnej formie. Portal Rejestrów Sądowych (PRS) wprowadzony nowelizacją ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy przedsiębiorców w zakresie składania dokumentów w rejestrach KRS. Od 1 lipca wszystkie wnioski mogą trafiać do KRS-u tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Co istotne, próba złożenia wniosku w tradycyjny sposób skończy się jego odrzucenie. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Wakacje kredytowe

Portal Rejestrów Sądowych – najważniejsze informacje

Portal Rejestrów w Sądowych (PRS) jest systemem teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości służącym do udostępniania obywatelom (głównie przedsiębiorcom) usług związanych z rejestrami sądowymi. Z dniem 1 lipca 2021 roku przedsiębiorcy otrzymali narzędzie, które umożliwia im prosto, łatwo i szybko zarejestrować spółkę, a także uzyskać pełną dokumentację odciążając przy okazji sądy rejestrowe. Ilość formalności związana ze składaniem dokumentów do właściwych rejestrów KRS została znacznie zmniejszona. Katalog e-usług, które można załatwić korzystając z systemu obejmuje między innymi niżej wymienione czynności:

  • składanie elektronicznych wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS (np. zawieszenie lub odwieszenie spółki, zmiany udziałowców, zmiany umowy spółki itp.),
  • dostarczanie pism procesowych do sądu rejestrowego,
  • składanie wniosków o udzielenie informacji dotyczących podmiotów wpisanych do KRS,
  • składanie dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF),
  • korespondencję w formie elektronicznej z sądem rejestrowym,
  • przeglądanie elektronicznych akt rejestrowych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS,
  • udostępnianie informacji o podmiotach wpisanych do KRS.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Czytaj  Przekroczony limit i zmiana statusu podatnika z nievatowca na vatowca

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak założyć firmę komputerową — co jest wymagane?

Korzyści z Portalu Rejestrów Sądowych

Wprowadzenie Portalu Rejestrów Sądowych ma na celu przede wszystkim usprawnienie komunikacji pomiędzy sądami rejestrowymi a przedsiębiorcami. Brak obowiązku wysłania wniosków i pism sądowych tradycyjną drogą pocztową skraca czas działania, co faktycznie widać już teraz. Obecnie wpis do KRS następuje nawet po 1-2 tygodniach od złożenia wniosku, podczas gdy w poprzednim systemie trzeba było czekać średnio od 3 do 6 miesięcy.

Korzyścią jest także skumulowanie spraw przedsiębiorcy w 1 miejscu – nie musi on przechowywać wszelkiej dokumentacji sądowej w firmie, ponieważ znajduje się ona na jego koncie w PRS.

Portal Rejestrów Sądowych umożliwia sprawną komunikację ze wszystkimi sądami rejestrowymi w całym kraju. Za jego pośrednictwem można składać i odbierać wszystkie pisma kierowane do KRS lub KRZ. Portal stanowi uzupełnienie i wsparcie funkcjonującego już od jakiegoś czasu systemu S24 przeznaczonego do tworzenia nowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Korzystanie z Portalu jest w pełni darmowe i wymaga posiadania aktywnego profilu zaufanego albo certyfikowanego podpisu elektronicznego.

Warte uwagi: Polski Ład 3.0 – jakie zmiany?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  O czym informuje nas EBITDA ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *