Polski Ład 3.0

Polski Ład 3.0 – jakie zmiany?

Polski Ład 3.0. Czekają nas kolejne zmiany! Wszystko za sprawą Polskiego Ładu. 28 czerwca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zapowiadany od dłuższego czasu projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw. Jest to kolejna już nowelizacja przepisów w ramach tzw. Polskiego Ładu, która tym razem skupia się głównie na zagadnieniach dotyczących podatku dachowego od osób prawnych. Większość z nich ma zacząć obowiązywać od stycznia 2023 roku. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności w KPiR

Polski Ład 3.0 – minimalny CIT

Zaproponowano kilka zmian względem minimalnego CIT-u. Ustawodawca proponuje zawieszenie stosowania przepisów w zakresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. A oprócz tego:

 • podwyższenie do 2% wskaźnika rentowności, a także zmianę zasad jego naliczania;
 • wprowadzenie możliwości wyboru uproszczonej metody ustalania podstawy opodatkowania podatkiem minimalnym;
 • wyłącznie z opodatkowania podatkiem minimalnym niektórych kategorii podatników. M.in., mali podatnicy CIT, spółki komunalne, podatnicy postawieni w stan upadłości bądź likwidacji oraz spółki świadczące usługi zdrowotne.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  CIT w Polskim Ładzie - to warto wiedzieć

Zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych

 • Doprecyzowano, że z kosztów uzyskania przychodów wyłączona będzie kwota nadwyżki kosztów finansowania dłużnego ponad wyższą z kwot – 3.000.000 zł albo 30% uzyskanego przez podatnika EBITDA.
 • Dodatkowo z zakresu przepisów ograniczających możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego wyłączono finansowanie udzielone:
  • przez banki lub przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Mające siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  • na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach niepowiązanych z podatnikiem.
Czytaj  Fundacja rodzinna – rodzinny skarbiec?

Polski Ład 3.0 – możliwość zmiany formy opodatkowania

Dotychczas obowiązywała zasada, że formy opodatkowania działalności gospodarczej nie można zmieniać w trakcie trwania roku. Takie rozwiązanie nadal pozostanie w mocy i dotyczyć będzie podatników, którzy zdecydowali się na standardowe rozliczenie według skali podatkowej. Jednakże ustawa wprowadza możliwość dokonania kolejnej analizy i powrotu na skalę podatkową. Przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtowo będą mogli to zrobić na dwa różne sposoby.

Pierwszy ze skutkiem od 1 lipca. W tym celu do 22 sierpnia 2022 r. powinni złożyć oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu. Na koniec roku będą wówczas składali dwa zeznania podatkowe. PIT-28 dla ryczałtowców (za styczeń–czerwiec) i PIT-36 dla zasad ogólnych (za lipiec–grudzień). Drugi działający w całym 2022 r. Przy takim wariancie decyzję będzie można podjąć między 1 stycznia a 2 maja 2023 r. poprzez złożenie PIT-36. Ważne, by nie składać wówczas PIT-28, bo oznaczałoby to pozostanie na ryczałcie

Zmiana przepisów dotyczących podatku estońskiego

 • Doprecyzowano regulacje dotyczące sposobu określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku wyłącznie na cele działalności gospodarczej oraz w przypadku wykorzystywania składników majątku również na inne cele, niezwiązane z działalnością gospodarczą.
 • Doprecyzowano przepisy w zakresie terminu na złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD). Dając prawo do wyboru ryczałtu przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego.
 • Dookreślono, że zobowiązanie podatkowe z tytułu tzw. korekty wstępnej wygasa w całości również po upływie co najmniej jednego pełnego okresu opodatkowania ryczałtem, tj. 4 lat podatkowych.
 • Doprecyzowano, że termin na złożenie zeznania oraz zapłatę podatku upływa wraz z końcem trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.
 • Przedłużono termin do zapłaty podatku do końca 3-go miesiąca roku podatkowego. Następującego po roku, w którym dokonano podziału lub pokrycia wyniku finansowego netto. Ponadto wypłacono zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy lub rozdysponowano dochodem z tytułu zysku netto po zakończeniu opodatkowania ryczałtem.
Czytaj  CIT w Polskim Ładzie - to warto wiedzieć

Warte uwagi: Akcje założycielskie w PSA

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Fundacja rodzinna – rodzinny skarbiec?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  CIT w Polskim Ładzie - to warto wiedzieć

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *