Porozumienie inwestycyjne

Porozumienie inwestycyjne

Polski Ład jest obszerną reformą gospodarczą wprowadzającą wiele istotnych zmian w prawie podatkowym. W ramach programu Ministerstwo Finansów wprowadziło nową instytucję pod nazwą Porozumienie inwestycyjne (PI). To umowa zawierana pomiędzy organem podatkowym a podmiotem gospodarczym, która ma dotyczyć skutków oraz przyszłych operacji podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w ramach jednej umowy pomiędzy Szefem KAS a inwestorem określone zostaną wszystkie skutki podatkowe planowanej inwestycji. Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego będzie mógł złożyć każdy inwestor, także zagraniczny, planujący nową inwestycję na terytorium Polski o wartości co najmniej 50 mln zł

Jak wygląda porozumienie inwestycyjne w ramach Polskiego Ładu? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Sprzedaż towarów do krajów UE

Co to jest porozumienie inwestycyjne?

Porozumienie inwestycyjne to nowy instrument prawa podatkowego. Jest to umowa zawierana między inwestorem a Ministrem Finansów w zakresie skutków podatkowych inwestycji. Jednakże z założenie ma umożliwić inwestorowi zarządzanie ryzykiem podatkowym. Powyższe ma zarówno gwarantować inwestorowi pewność wykładni przepisów prawa podatkowego. Ponadto ma zapewniać jednolitą i spójną wykładnię przepisów podatkowych w zakresie:

 • uprzedniego porozumienia cenowego,
 • opinii zabezpieczającej,
 • interpretacji indywidualnej,
 • wiążącej informacji akcyzowej,
 • wiążącej informacji stawkowej.

Rozwiązanie szeroko znane jako porozumienie inwestycyjne nie funkcjonowało do tej pory w polskim prawie podatkowym. Było natomiast wcześniej zapowiadane przez Ministerstwo Finansów pod nazwą Interpretacji 590. Zgodnie z oficjalnym uzasadnieniem, projekt ten ma za zadanie umożliwić przedsiębiorcom oraz inwestorom dokładne określenie skutków podatkowych, a także zaplanowanie strategii w jak najbardziej wydajny sposób jeszcze przed zrealizowaniem inwestycji. Jednocześnie porozumienie zachęca do przystąpienia potencjalnego inwestora do zaangażowania swojego kapitału.

Porozumienie inwestycyjne ma być zawierane w formie umowy. Organem podatkowym właściwym w sprawie zawierania porozumienia ma być minister właściwy do spraw finansów publicznych. Przewidziana jest jednak także możliwość upoważnienia przez Ministra Finansów innego organu do działania w tym zakresie. Natomiast inwestorem może być każdy podmiot, który planuje lub rozpoczął inwestycję na terytorium RP.

Czytaj  Portal Rejestrów Sądowych

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Instagram Banner

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Czytaj  Kiedy jest potrzebne zaświadczenie o zarobkach?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Portal Rejestrów Sądowych

Co zawiera porozumienie inwestycyjne?

Umowa porozumienia inwestycyjnego, o której wspomnieliśmy musi zawierać:

 1. ocenę, że cena transferowa transakcji kontrolowanej jest ustalona na warunkach rynkowych;
 2. ocenę, że do korzyści podatkowej wskazanej we wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego nie ma zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania;
 3. klasyfikację w Nomenklaturze Scalonej;
 4. opis i klasyfikację towaru lub usługi oraz właściwą stawkę podatku VAT;
 5. interpretację przepisów prawa podatkowego.

Porozumienie inwestycyjne jest więc dokumentem kompleksowym, który zastępuje wiele innych, jak np. interpretację indywidualną, opinię zabezpieczającą czy wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Porozumienie inwestycyjne
Porozumienie inwestycyjne

Inwestycja – jak to rozumieć?

Jeśli zamierzasz uzyskać porozumienie inwestycyjne, przed złożeniem wniosku powinieneś być w trakcie planowania lub podejmowania inwestycji. Jednakże inwestycja ta musi być nowa. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa inwestorem jest każdy, kto planuje lub rozpoczął inwestycję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawca wyjaśnia, że chodzi o inwestycję w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, czyli o:

 • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, lub
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość inwestycji wynosi 50 000 000 zł, przy czym w okresie przejściowym, do końca 2024 roku kwota ta wynosi aż 100 000 000 zł. 

Czytaj  Pracownik młodociany – warto wiedzieć

Podmiot, składając wniosek, musi dokładnie poinformować o inwestycji. Po złożeniu wniosku możliwe jest jego uzupełnienie. Może to zrobić wnioskodawca. Organ może natomiast wezwać wnioskodawcę do jego uzupełnienia. 

Warte uwagi: Rozliczenie delegacji – nowe stawki

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Holakracja — czym jest i jak działa?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Pomysł na biznes – agencja ubezpieczeniowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *