Porozumienie inwestycyjne

Polski Ład jest obszerną reformą gospodarczą wprowadzającą wiele istotnych zmian w prawie podatkowym. W ramach programu Ministerstwo Finansów wprowadziło nową instytucję pod nazwą Porozumienie inwestycyjne (PI). To umowa zawierana pomiędzy organem podatkowym a podmiotem gospodarczym, która ma dotyczyć skutków oraz przyszłych operacji podatkowych planowanej inwestycji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto w ramach jednej umowy pomiędzy Szefem KAS a inwestorem określone zostaną wszystkie skutki podatkowe planowanej inwestycji. Wniosek o zawarcie porozumienia inwestycyjnego będzie mógł złożyć każdy inwestor, także zagraniczny, planujący nową inwestycję na terytorium Polski o wartości co najmniej 50 mln zł

Jak wygląda porozumienie inwestycyjne w ramach Polskiego Ładu? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Sprzedaż towarów do krajów UE

Co to jest porozumienie inwestycyjne?

Porozumienie inwestycyjne to nowy instrument prawa podatkowego. Jest to umowa zawierana między inwestorem a Ministrem Finansów w zakresie skutków podatkowych inwestycji. Jednakże z założenie ma umożliwić inwestorowi zarządzanie ryzykiem podatkowym. Powyższe ma zarówno gwarantować inwestorowi pewność wykładni przepisów prawa podatkowego. Ponadto ma zapewniać jednolitą i spójną wykładnię przepisów podatkowych w zakresie:

 • uprzedniego porozumienia cenowego,
 • opinii zabezpieczającej,
 • interpretacji indywidualnej,
 • wiążącej informacji akcyzowej,
 • wiążącej informacji stawkowej.

Rozwiązanie szeroko znane jako porozumienie inwestycyjne nie funkcjonowało do tej pory w polskim prawie podatkowym. Było natomiast wcześniej zapowiadane przez Ministerstwo Finansów pod nazwą Interpretacji 590. Zgodnie z oficjalnym uzasadnieniem, projekt ten ma za zadanie umożliwić przedsiębiorcom oraz inwestorom dokładne określenie skutków podatkowych, a także zaplanowanie strategii w jak najbardziej wydajny sposób jeszcze przed zrealizowaniem inwestycji. Jednocześnie porozumienie zachęca do przystąpienia potencjalnego inwestora do zaangażowania swojego kapitału.

Porozumienie inwestycyjne ma być zawierane w formie umowy. Organem podatkowym właściwym w sprawie zawierania porozumienia ma być minister właściwy do spraw finansów publicznych. Przewidziana jest jednak także możliwość upoważnienia przez Ministra Finansów innego organu do działania w tym zakresie. Natomiast inwestorem może być każdy podmiot, który planuje lub rozpoczął inwestycję na terytorium RP.

Czytaj  Spółka jawna - forma działalności

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  O czym informuje nas EBITDA ?

Co zawiera porozumienie inwestycyjne?

Umowa porozumienia inwestycyjnego, o której wspomnieliśmy musi zawierać:

 1. ocenę, że cena transferowa transakcji kontrolowanej jest ustalona na warunkach rynkowych;
 2. ocenę, że do korzyści podatkowej wskazanej we wniosku o zawarcie porozumienia inwestycyjnego nie ma zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania;
 3. klasyfikację w Nomenklaturze Scalonej;
 4. opis i klasyfikację towaru lub usługi oraz właściwą stawkę podatku VAT;
 5. interpretację przepisów prawa podatkowego.

Porozumienie inwestycyjne jest więc dokumentem kompleksowym, który zastępuje wiele innych, jak np. interpretację indywidualną, opinię zabezpieczającą czy wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

Porozumienie inwestycyjne
Porozumienie inwestycyjne

Inwestycja – jak to rozumieć?

Jeśli zamierzasz uzyskać porozumienie inwestycyjne, przed złożeniem wniosku powinieneś być w trakcie planowania lub podejmowania inwestycji. Jednakże inwestycja ta musi być nowa. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa inwestorem jest każdy, kto planuje lub rozpoczął inwestycję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawodawca wyjaśnia, że chodzi o inwestycję w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, czyli o:

 • inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, lub
 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez przedsiębiorcę niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa.

Minimalna wartość inwestycji wynosi 50 000 000 zł, przy czym w okresie przejściowym, do końca 2024 roku kwota ta wynosi aż 100 000 000 zł. 

Podmiot, składając wniosek, musi dokładnie poinformować o inwestycji. Po złożeniu wniosku możliwe jest jego uzupełnienie. Może to zrobić wnioskodawca. Organ może natomiast wezwać wnioskodawcę do jego uzupełnienia. 

Czytaj  Najczęstsze przyczyny odmowy udzielenia leasingu

Warte uwagi: Rozliczenie delegacji – nowe stawki

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Najczęstsze przyczyny odmowy udzielenia leasingu

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  O czym informuje nas EBITDA ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *