Jak przekształcić JDG w spółkę komandytową ?

Jak przekształcić JDG w spółkę komandytową ? – W Polsce dużą popularnością cieszy się jednoosobowa działalność gospodarcza. Oczywiście wiąże się to z niższymi kosztami, niż to ma miejsce np. w spółkach. Jest niski ZUS przez pierwsze 2,5 roku, uproszczona księgowość, w zasadzie brak kosztów związanych z obsługą przedsiębiorstwa.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to siłą rzeczy dążysz, aby twoja firma się rozrastała. Warto wtedy, byś pomyślał o zmianie jej formy. Może to być spółka z o.o., spółka komandytowa czy też spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jakie są możliwości kredytu dla firmy jednoosobowej? CZ. 2

Możliwa jest przecież zmiana typu działalności gospodarczej w trakcie jej trwania. Dokonasz tego poprzez przekształcenie. Przekształcenie daje zmianę formy prawnej istniejącego już podmiotu gospodarczego na inną formę prawną. Dotychczasowy podmiot traci więc swą formę, a z dniem przekształcenia, czyli z chwilą wpisu do rejestru KRS, kontynuuje swą działalność już jako nowa forma gospodarcza. Przekształcenie może dotyczyć spółki osobowe w kapitałowe, kapitałowe w osobowe, JDG w spółki kapitałowe, spółkę cywilną w spółkę jawną.

Przekształcenie jest procesem dość żmudnym i kosztownym, ale jego plusem jest to, że nowy podmiot zyskuje wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego podmiotu. Dzięki temu nie musisz już przepisywać zawarte wcześniej umowy czy decyzje.

Wracając do tematu, prześledźmy, jak będzie wyglądało przekształcenie twojej JDG w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej. Dlaczego w taką spółkę? To połączenie nie wymaga podwójnego opodatkowania i daje ograniczenia osobistej odpowiedzialności.

Aby osiągnąć taką spółkę, masz do dyspozycji trzy ścieżki.

Pierwsza – to przekształcenie; da ci pełne następstwo prawne spółki a i proces podatkowy korzystny. Są jednak i utrudnienia. Twoje JDG było przedsiębiorstwem jednoosobowym, natomiast spółka komandytowa – jak to spółka – nie może być jednoosobowa. Musi mieć co najmniej dwóch wspólników. Są to: komplementariusz i komandytariusz. Proces przekształcenia JDG w spółkę komandytową jest więc dwuetapowy, a przy tym dosyć kosztowny i czasochłonny. Najpierw musisz swoją JDG przekształcić w spółkę z o.o. Masz już jednoosobową spółkę z o.o. i jesteś w niej 100% wspólnikiem. Następny krok to stworzenie od podstaw nowej spółki z o.o. (najlepiej elektronicznie przez portal s24). Tej nowej spółce sprzedajesz trochę udziałów. Rejestrujesz te zmiany w KRS-ie i już masz przekształconą spółkę z o.o. W ten sposób masz dwóch wspólników:

Czytaj  Jak prawidłowo wyliczyć składkę ZUS?

Zachęcam przeczytaj także: Kiedy warto zmienić formę działalności?

1. większościowego – to osoba fizyczna (dotychczasowy przedsiębiorca, czyli Ty) 2. mniejszościowego – nowo utworzoną spółkę z o.o.

Mając dwóch wspólników, swoją JDG spółkę z o.o. możesz przekształcić w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową w której:

– ta nowo utworzona spółka z o.o. jest komplementariuszem;

– Ty, jako dotychczasowy przedsiębiorca, jesteś komandytariuszem.

Rejestrujesz tę zmianę w KRS i masz nową formę do działalności gospodarczej. Cały proces może pochłonąć nawet pół roku.

Druga i trzecia ścieżka wymagają utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej od samego początku (elektronicznie bądź przed notariuszem).

Jak przekształcić JDG w spółkę komandytową ? – Następnie:

1. albo wnosimy do spółki komandytowej aportem (jako wkład niepieniężny) przedsiębiorstwo prowadzone dotychczas w formie JDG;

2. albo stopniowo wygaszamy przedsiębiorstwo prowadzone w formie JDG, sprzedając do spółki majątek, przenosząc pracowników, cedując umowy.

Polskim przedsiębiorcom bardziej odpowiada drugi sposób tworzenia nowej spółki. Jest korzystniejsze podatkowo, a po drugie następuje przejęcie całego zakładu pracy bez jego rozwiązywania i bez zawierania nowych umów z pracownikami. Następuje automatyczne przeniesienie na spółkę majątku JDG.

Wszelkie długi i zobowiązania nie przechodzą automatycznie na nową spółkę, pozostają przy byłym przedsiębiorcy (chociaż firmy już nie ma, bo została wniesiona do spółki). Te zobowiązania należy przenosić na spółkę umowami, za zgodą wierzycieli.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jaka jest odpowiedzialność udziałowca spółki za zobowiązania firmowe?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Czytaj  Jaka jest odpowiedzialność udziałowca spółki za zobowiązania firmowe?

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jakie jest minimalne wynagrodzenie w 2022 roku?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *