Refakturowanie – co to jest?

Praca tymczasowa ma specyficzny charakter, ponieważ charakteryzuje się okresowym wykonywaniem obowiązków zleconych pracownikowi. Z jednej strony stanowi ona uelastycznienie zatrudnienia, z drugiej jednak strony nie cieszy się dobrą sławą. Z czego to wynika? Pracownicy mają obawy z powodu stabilności tego rodzaju zatrudnienia oraz boją się nadużywania okresów ich zatrudnienia przez pracodawców.

Takiej umowy nie można zawrzeć na okres nieokreślony. Jest to forma zatrudnienia, w której agencja pracy tymczasowej – pracodawca kieruje osobę zatrudnioną do pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Stosunek prawny występuje zatem pomiędzy trzema podmiotami. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Nierozliczenie się z tytułu PIT – konsekwencje

Praca tymczasowa – limity

Praca tymczasowa podlega odrębnej regulacji prawnej. Została ona zawarta w Ustawie z dnia 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Odrębna ustawa oznacza tutaj ograniczenie stosowania przepisów Kodeksu pracy. Jest to widoczne chociażby w zakresie czasu trwania pracy tymczasowej oraz rodzaju obowiązków nakładanych na zatrudnionego.

Zgodnie z treścią art. 2 ust. 3 powyższego aktu prawnego praca tymczasowa to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika – przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie – zadań: 

 • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub 
 • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub 
 • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika. 

Cechą nadrzędną pracy tymczasowej jest jej ograniczony czasowo charakter. Ponadto w praktyce ten model zatrudnienia pojawia się najczęściej w sezonach letnich i jest najpopularniejszy wśród młodych pracowników.

W myśl art. 20 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, agencja pracy tymczasowej, zatrudniająca pracownika tymczasowego może skierować tego pracownika do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Jednakże okres zatrudnienia nie może nie przekroczyć łącznie 18 miesięcy. Ponadto oznacza to, że po upływie 18 miesięcy wykonywania pracy przez pracownika tymczasowego, musi odczekać on kolejne 36 miesięcy, aby móc ponownie zatrudnić się u tego samego pracodawcy.

Czytaj  Polski Ład - Dla kogo obowiązkowe terminale płatnicze?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Dziedziczenie firmy a prawo pracy

Praca tymczasowa w celu zastąpienia pracownika

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja zatrudnienia pracownika tymczasowego na miejsce nieobecnego, stałego, pracownika. Jeżeli pracownik tymczasowy wykonuje w sposób ciągły pracę tymczasową obejmującą zadania, których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez tego pracodawcę, okres wykonywania pracy tymczasowej nie może przekroczyć 36 miesięcy. Ponowne skierowanie do pracy u tego samego pracodawcy użytkownika jest możliwe dopiero po 36 miesiącach od ustania zatrudnienia.

Praca tymczasowa
Praca tymczasowa – limity

Procedura tymczasowego zatrudniania

Zatrudnienie pracownika tymczasowego wymaga dokonania pisemnych uzgodnień pomiędzy agencją a pracodawcą. Mam na myśli uzgodnienia w zakresie warunków wykonywania pracy tymczasowej oraz kwestii mających wpływ na prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków pracodawcy.

Przedmiot uzgodnień pomiędzy agencją zatrudnienia a pracodawcą użytkownikiem, dla których wymagana jest forma pisemna obejmuje:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej;
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego;
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej;
 • wynagrodzenie za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu;
 • warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • sposób wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika tymczasowego.

Warte uwagi: Składka zdrowotna pracodawcy i pracownika

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Sprzedajesz jedzenie - masz obowiązki

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Czytaj  Rozliczenie delegacji – nowe stawki

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Ubezpieczenie pomostowe kredytu hipotecznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *