Odsetki

Jako przedsiębiorca, możesz zawiesić prowadzoną działalność gospodarczą. Jednakże istnieje pewien warunek. Mam na myśli fakt, że możesz to uczynić tylko, jeśli nie zatrudniasz pracowników na umowę o pracę. Twoja firma może zostać zawieszona na czas określony lub nieokreślony. Jednakże nie może być on krótszy niż 30 dni. Zmiany w tym zakresie obowiązują od 30 kwietnia 2018 roku i zostały wprowadzone na podstawie ustawy – Prawo przedsiębiorców.

Jeśli jesteś zmuszony do czasowego zaprzestania działalności gospodarczej, a nie chce zamykać firmy, jej zawieszenie to doskonałe rozwiązanie. Decydując się na zawieszenie działalności, musisz złożyć odpowiedni wniosek do organu ewidencyjnego albo Krajowego Rejestru Sądowego.

Czy przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku VAT w okresie zawieszenia wykonywania działalności? Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: System motywacyjny – jak nagradzać pracowników?

Podatek VAT a zawieszenie działalności
Odliczenie VAT w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej – co wolno

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej nie możesz wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednakże w tym czasie:

  • 1) masz prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • 2) możesz przyjmować należności i spełniać obowiązek regulowania zobowiązań, powstałych przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
  • 3) masz prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
  • 4) możesz uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed jej zawieszeniem,
  • 5) masz prawo wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
  • 6) możesz osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed jej zawieszeniem,
  • 7) możesz zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Czytaj  Co to jest samofakturowanie i kiedy z niego skorzystać?

Biuro247

Czytaj  Jakie koszty może generować firma i od czego można odliczyć VAT?

Możliwość odliczenia podatku VAT

Jako czynny podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej nie masz obowiązku składania deklaracji VAT za te okresy rozliczeniowe, których dotyczy zawieszenie. Stanowi o tym art. 99 ust. 7a ustawy o VAT. Jednakże to, że nie musisz jej składać, nie oznacza że nie możesz tego robić. Oznacza to, że nie ma przeszkód, abyś wykazywał w deklaracjach składanych dla potrzeb VAT wydatków ponoszonych od czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Wynika to z faktu, że zawieszając działalność gospodarczą na pewien czas, nadal pozostajesz podatnikiem, z tym że w okresie zawieszenia nie prowadzisz aktywnej działalności. Przecież wciąż ponosisz np. koszty związane z utrzymaniem lokalu. Zatem spełniasz przesłanki określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT uprawniające do odliczenia podatku naliczonego VAT. Mam na myśli to, że występuje związek ponoszonych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej wydatków z czynnościami opodatkowanymi podatkiem, które będą wykonywane po jej wznowieniu.

Warte uwagi: Podatek VAT – kiedy nie można go odliczyć?

Kiedy następuje wykreślenie z rejestru VAT?

Jeśli zawiesiłeś działalność gospodarczą na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy podlegasz wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT. Jednakże z dniem, w którym wznowisz działalność, będziesz funkcjonował ponownie jako podatnik, bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego. Dodatkowo, jeśli w tym okresie będziesz wykonywał czynności podlegające opodatkowaniu VAT, masz obowiązek zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Wskaż również okres, w którym będziesz wykonywał te czynności. Dzięki temu nie zostaniesz wykreślony z rejestru.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Polski Ład - zmiana podatkowa w prywatnym wykupie leasingowego auta
Czytaj  Odpowiedzialność zarządu spółki z.o.o.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Użyczenie nieruchomości a podatek VAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *