Odsetki

Z nieterminowymi płatnościami boryka się wielu przedsiębiorców. Według danych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nawet 80-90 procent firm nie otrzymuje zapłaty należności w terminie! Przedsiębiorcy doskonale wiedzą o tym, jak istotny w gospodarce jest płynny przepływ pieniądza, by zawsze otrzymywać zapłatę na czas. Każda zwłoka z uregulowaniu zobowiązania może bowiem wiązać się ze stratami dla firmy. Odsetki ustawowe za opóźnienie to rodzaj rekompensaty za każdy dzień opóźnienia w uregulowaniu powstałej należności. Ich wysokość może być określona w umowie. Jednakże jeżeli tak się nie dzieje niezbędne do ich wyliczenia przepisy zostały zawarte w kodeksie cywilnym. Jakie są rodzaje odsetek ustawowych za opóźnienie i jak je obliczyć? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby poznać odpowiedzi na pytania.

Przeczytaj również: Mikro, mały czy średni przedsiębiorca?

Czym są odsetki ustawowe?

Odsetki ustawowe to koszty, które nalicza się w sytuacji przekroczenia terminu płatności. Nie tylko zmuszają one dłużnika do szybszej zapłaty, ale też są swego rodzaju rekompensatą dla osoby, której ktoś jest dłużny. Istotne jest tutaj to, że w zawieranej przez strony umowie nie musi znaleźć się żadna adnotacja na ten temat. Egzekwowanie odsetek za opóźnienie jest standardową praktyką, wynikająca wprost z przepisów prawa. 

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Test rynku pracy - zatrudnisz cudzoziemca

Rodzaje odsetek ustawowych za opóźnienie

Istnieje kilka rodzajów odsetek ustawowych za opóźnienie:

Odsetki kapitałowe (należne od sumy pieniężnej)

Są to odsetki, które powstają już z samego tytułu korzystania z obcego kapitału (np. w przypadku zaciągnięcia kredytu, pożyczki pozabankowej, w przypadku debetu), a nie opóźnienia w spłacie danego świadczenia pieniężnego. Zgodnie z art. 359 k.c. należą się one wtedy, gdy wynika to z ustawy, czynności prawnej, orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu. Ich wysokość równa jest sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 3,5 punktów procentowych, o ile nie została ona określona. Natomiast maksymalna wysokość odsetek kapitałowych w skali rocznej nie być wyższa niż dwukrotność odsetek ustawowych. Warto wiedzieć, że wysokość tych odsetek nie może być wyższa od wysokości odsetek maksymalnych – nawet, gdy z umowy wynika inaczej.

Czytaj  Młody przedsiębiorca ma prawo do błędu
Odsetki za opóźnienie 

Są to odsetki, które naliczane są już od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym miała nastąpić zapłata świadczenia (czyli już pierwszego dnia opóźnienia w spłacie tego świadczenia). Zgodnie z art. 481 k.c. są one naliczane nawet wtedy, gdy to opóźnienie nie było szkodliwe dla wierzyciela. Ponadto dłużnik nie ponosi odpowiedzialności za powstanie tego opóźnienia. Ich wysokość równa jest sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, o ile nie została ona określona. Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie w skali roku nie może przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie. Podobnie jak w przypadku odsetek kapitałowych wysokość odsetek za opóźnienie nie może być wyższa od wysokości maksymalnych odsetek za opóźnienie – nawet jeżeli umowa przewiduje wyższe stawki.

Odsetki
Odsetki ustawowe za opóźnienie
Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych 

Są to odsetki przysługujące w transakcjach handlowych, które należą się za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty tego świadczenia. Dla ich powstania konieczne jest spełnienie 2 warunków. Po pierwsze wierzyciel wywiązał się ze swojego świadczenia. Jednakże nie otrzymał za nie zapłaty w określonym w umowie terminie. Ich wysokość równa jest sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 8,0 punktów procentowych, o ile strony nie określiły innej wysokości tych odsetek. Przy transakcjach handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zastosowanie ma ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, a nie kodeks cywilny jak w przypadku odsetek kapitałowych czy odsetek za opóźnienie.

Odsetki ustawowe za opóźnienie 2022 – aktualne stawki

Ile wynoszą odsetki ustawowe za opóźnienie w roku 2022? Obecnie ich wysokość to 11,50 proc. Wynika ona z sumowania aktualnej stopy referencyjnej NBP (6,00 proc.) oraz 5,5 punktów procentowych. Najnowsza, aktualna stopa referencyjna w wysokości 6,00 proc. obowiązuje od 9 czerwca 2022 r. Została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym NBP, jako pozycja 13. Zastąpiła ona obowiązującą wcześniej stopę referencyjną w wysokości 5,25 proc., która obowiązywała od 6 maja 2022 r.

Czytaj  Działalność gospodarcza w mieszkaniu

Warte uwagi: Podział faktoringu – zawiadomienie dłużnika

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Protest wekslowy - jak go rozumieć ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Test rynku pracy - zatrudnisz cudzoziemca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *