Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca

Mikro, mały czy średni przedsiębiorca?

Wyróżniamy dwa główne kryteria podziału przedsiębiorców. Pierwsze z nich to kryterium prawne (ze względu na formę prowadzonej działalności gospodarczej), drugie to kryterium ekonomiczne. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej dokonuje podziału przedsiębiorców ze względu na liczbę zatrudnianych przez niego pracowników oraz osiągany roczny obrót. Kryteria te pozwoliły na wyodrębnienie mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców. Status przedsiębiorcy ustala się nie tylko w celach statystycznych i porządkujących. Niektóre przepisy regulują zupełnie inne prawa i obowiązki dla mikroprzedsiębiorcy i dla średniego przedsiębiorcy. O tym, czy firma jest mikro, mała, średnia lub duża decyduje liczba zatrudnionych w niej pracowników oraz uzyskiwane dochody. Przy ocenie wielkości firmy należy wziąć pod uwagę również powiązania i partnerskie firmy.  Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Kontrola skarbowa

Kim jest mikro, mały i średni przedsiębiorca?

Definicję mikro, małego i średniego przedsiębiorcy podaje nam ustawa – Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z nią:

Mikroprzedsiębiorca

 Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  1. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca

Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  1. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Średni przedsiębiorca

Przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

 1. zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz
  1. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.
Czytaj  Wady prowadzenia działalności w mieszkaniu
Mikro, mały czy średni przedsiębiorca?
Mikro, mały czy średni przedsiębiorca?

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Instagram Banner

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Czytaj  Biznesplan w praktyce

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kredyt kupiecki - co to jest i na czym polega?

Jak przeliczyć wartość euro na złotówki?

Wielkości wyrażone w euro przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy. 

Na przykład, jeśli w ostatnim dniu roku obrotowego 2021 kurs ten wynosił 4,5941 zł, to dla mikroprzedsiębiorcy limit 2 mln. euro obowiązujący w 2022 roku wynosi odpowiednio:

2 000 000 x 4,5941 = 9 188 200

czyli po zaokrągleniu: 9 188 000 zł. Wartość należy zawsze zaokrąglić do pełnych tysięcy.

W przypadku firmy działającej krócej niż rok, swój przewidywany obrót netto ze sprzedaży jak i średnioroczne zatrudnienie oszacowuje się na podstawie danych za ostatni okres.

Jak oszacować średnioroczne zatrudnienie?

Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na:

 • urlopach macierzyńskich;
 • dodatkowych urlopach macierzyńskich;
 • urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 • dodatkowych urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego;
 • urlopach ojcowskich;
 • urlopach rodzicielskich i wychowawczych;

Warte uwagi: Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR)

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Biznesplan w praktyce

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jak napisać monit?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *