Kontrola skarbowa

U każdego przedsiębiorcy bez względu na formę i rodzaj prowadzonej działalności może być przeprowadzona kontrola skarbowa. Celem takiej kontroli jest sprawdzenie poprawności rozliczeń, rzetelności deklarowanych kwot opodatkowania i prawidłowości wpłacania podatków. Urząd może skontrolować również przedsiębiorcę, który zawiesił działalność gospodarczą. Wiadomość o jej wszczęciu budzi w przedsiębiorcach obawę, a często nawet strach przed fiskusem. Zdarzają się przypadki, w których z powodu uchybień po stronie podatnika, błędów księgowych oraz sytuacji losowych, urzędnik skarbowy będzie chciał wyjaśnić wskazane nieprawidłowości. Nawet jeśli przedsiębiorca jest pewny, że dopełnia wszystkich swoich obowiązków podatkowych zgodnie z prawem, może spodziewać się wyrywkowej kontroli. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Jednolity Plik Kontrolny

Zakres kontroli skarbowej

Zgodnie z art. 283 §5 Ordynacji podatkowej zakres kontroli skarbowej nie może wykraczać poza ten, który został wskazany w upoważnieniu do jej przeprowadzenia. Trzeba jednak pamiętać, że celem kontroli jest weryfikacja rzetelności prowadzonych ksiąg oraz poprawności rozliczeń podatkowych. Czyli to czy kontrolowany podmiot wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Przedsiębiorca, który otrzymał zawiadomienie o planowanej kontroli powinien przygotować wymagane dokumenty. Jednakże, kontrolujący może zażądać od przedsiębiorcy dokumentów jedynie za okres, który został wskazany w zawiadomieniu o wszczęciu kontroli podatkowej. Żądanie udostępnienia dokumentacji za inny okres, musi zostać poprzedzone pisemnie – dopiero wówczas trzeba ją przekazać.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Na czym polega leasing w procedurze uproszczonej?

Kontrola skarbowa – kto może ją przeprowadzić?

Do kontroli w jednoosobowych firmach upoważnione są m.in. urząd skarbowy, ZUS, Państwowa Inspekcja Pracy, czy urząd kontroli skarbowej. Kontrola podatkowa zazwyczaj jest czynnością zapowiedzianą. Podatnik powinien otrzymać zawiadomienie o wszczęciu kontroli nie później niż 7 dni przed jej rozpoczęciem. Natomiast jeżeli w okresie 30 dni od daty doręczenia zawiadomienia kontrola się nie rozpocznie, podatnik powinien otrzymać kolejne zawiadomienie informujące o tym, jakie elementy ewidencji będą sprawdzane, w związku z czym można przygotować się do kontroli.

Czytaj  Ocena kondycji finansowej firmy jednoosobowej

Zawiadomienie o kontroli powinno zawierać:

  • oznaczenie organu;
  • datę i miejsce wystawienia;
  • oznaczenie kontrolowanego;
  •  wskazanie zakresu kontroli;
  • pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji;
  • podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia, a jeżeli zawiadomienie zostało wydane w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
Kontrola skarbowa
Kontrola skarbowa

Kontrola skarbowa – ile lat wstecz może sięgnąć?

Nie wszystkie dokumenty związane z prowadzeniem działalności trzeba gromadzić. Od jej początku zebrałoby się wówczas zbyt wiele pism, których gromadzenie byłoby bardzo uciążliwe. Istnieją specjalne, odrębne przepisy precyzujące to, jaki jest okres archiwizacji konkretnych dokumentów. Kontrola skarbowa może objąć pisma podatkowe do 5 lat wstecz. Należy zatem pamiętać, że robiąc porządki w dokumentach, nie można wyrzucać części zeznań.

Kogo może skontrolować fiskus?

Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej razem z Głównym Inspektorem Kontroli Skarbowej tworzą plany kontroli konkretnych firm. Trzeba jednak wiedzieć, że nawet jeśli przedsiębiorca znalazł się w kręgu zainteresowania fiskusa, to nie oznacza to, że jego działalność budzi jakieś podejrzenia. Przedsiębiorcy są wybierani do kontroli losowo. Jeśli jednak urzędnicy pozyskają określone informacje na temat danego podmiotu, to mogą rozpocząć kontrolę nawet wtedy, gdy danej firmy nie było na liście tych przewidzianych do kontroli w danym roku. Ponadto, w określonych sytuacjach taka kontrola może być przeprowadzona nawet bez wcześniejszego powiadamiania przedsiębiorcy.

Warte uwagi: Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Biuro informacji o kliencie — najważniejsze informacje

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Czytaj  Biuro informacji o kliencie — najważniejsze informacje

Biuro247

Czytaj  Pożyczka od wspólnika dla spółki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *