JPK

Ministerstwo Finansów, chcąc uszczelnić polski system podatkowy, wprowadzało stopniowo od 2016 r. tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Obowiązki związane z jednolitym plikiem kontrolnym (JPK) wprowadzane były stopniowo, począwszy od największych podmiotów, a skończywszy na najmniejszych. W przypadku organizacji pozarządowych w pierwszej kolejności dotknęły tych, które są czynnymi płatnikami VAT.

Obecnie wdrażane są kolejne rozwiązania w tym obszarze, jak np. JPK_VAT z deklaracją. Wszystko w tym celu, aby można było bardzo szybko przeprowadzać czynności sprawdzające i kontrolne. Ponadto, aby zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości w zakresie rozliczeń podatku VAT.  Przedsiębiorcy zobowiązani są przepisami prawa składać raporty na rzecz organów skarbowych w jednolitym formacie. To natomiast zobowiązuje ich do korzystania wyłącznie z takich programów, które plik kontrolny generują lub pozwalają na jego utworzenie. Jaki jest cel wprowadzenia JPK? Jaka jest jego struktura?  Kto i od kiedy jest zobligowany do jego przekazania? Wyjaśniamy poniżej.

Przeczytaj również: Księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Czym jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) został wprowadzony art. 193a Ordynacji podatkowej i należy przez niego rozumieć księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w odpowiednim formacie, przekazywane na żądanie organu podatkowego. Obowiązek przygotowania ksiąg i dowodów księgowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego dotyczy tylko niektórych podmiotów. Mam na myśli te, które prowadzą poszczególne struktury przy użyciu programu komputerowego. Należy przy tym pamiętać, że za program komputerowy uznaje się zarówno MS Excel, jak i typowe programy przeznaczone do fakturowania, prowadzenia księgowości czy gospodarki magazynowej.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  CIT-8 – upłynął termin

Historia JPK

JPK nie jest polskim wynalazkiem. Obowiązek dostarczania jednolitych plików kontrolnych do organów podatkowych wcześniej wprowadziły w Europie państwa, takie jak Portugalia, Francja, Niemcy, Luksemburg czy Austria.

Czytaj  Kiedy faktura musi zawierać adnotację mechanizm podzielonej płatności?

Gra toczy się o ogromne pieniądze, które padały łupem wyłudzeń skarbowych ze strony zorganizowanych grup przestępczych. Ze względu na szeroko zakrojone programy socjalne mają one szczególne znaczenie dla finansów państwa. Z tego powodu należy się spodziewać uszczelnienia systemu podatkowego związanego z podatkiem obrotowym VAT.

Tylko w pierwszym półroczu 2018 roku dzięki JPK urzędnicy Ministerstwa Finansów zidentyfikowali do wyjaśnienia ponad 150 tys. faktur wystawionych przez ponad 50 tys. podmiotów niezarejestrowanych do VAT. W 2019 roku, ilość wykrytych uszczupleń VAT wzrosła wobec 2018 r. czterokrotnie, do 584 mln zł, a środki zablokowane na kontach wykorzystywanych przez nieuczciwe podmioty – sześciokrotnie.

Pliki JPK_V7

JPK_V7M lub JPK_V7K – to raporty stanowiące podstawę stałej, bieżącej kontroli przedsiębiorców. Odbywającej się bez jakiegokolwiek dodatkowego wezwania podatnika do okazania dokumentów. W przypadku plików JPK_V7, urzędnicy na podstawie programu – ANALIZATORA JPK, weryfikują treść plików JPK_V7 (ewidencji VAT podatników) poprzez:

  • kontrolę poprawności rozliczeń podatku VAT i pozostałymi deklaracjami VAT,
  • sprawdzenie kwot transakcji wykazanych przez kontrahentów w plikach JPK_V7 (czy kwoty u obu stron transakcji są takie same),
  • weryfikację statusu podmiotów – uczestników transakcji i weryfikację prawa odliczenia podatku

Kogo dotyczy JPK?

Obowiązek sporządzenia jednolitych plików kontrolnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy są czynnymi podatnikami VAT, niezależnie od wielkości działalności (zarówno mikro, jak i duże przedsiębiorstwa). JPK VAT nie składają podatnicy, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług. Zwolnienie to odnosi się tylko do okresu objętego zawieszeniem i nie dotyczy, m.in. podatników dokonujących WNT (Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów), importujących lub eksportujących usługi.

Warte uwagi: Stałe oprocentowanie kredytu

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  CIT-8 – upłynął termin
Czytaj  Rodzaje kredytów: kredyt konsolidacyjny

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Urlop – zmiany w Kodeksie Pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *