Co to jest spółka z o.o.

Spółka z o.o. to jedna ze spółek uregulowanych w Kodeksie Spółek Handlowych. Jej popularność wynika z ograniczenia odpowiedzialności wspólników spółki. Wierzyciela mają możliwość zaspokajania swoich długów tylko z majątku spółki oraz z majątku członków zarządu. Członkowie zarządu mogą zwolnić się z odpowiedzialności za zobowiązania spółki tylko w przypadku kiedy ogłoszą upadłość spółki. Z artykułu tego natomiast dowiecie się:

  • jak założyć spółkę z o.o.,
  • jakie są jej największe wady i zalty,
  • jak się prezentuje na tle innych form prawnych,
Co to jest spółka z o.o.
Spółka z o.o. – wady i zlaety

Jak założyć spółkę z o.o.

Spółkę z o.o. zakładamy na podstawie umowy spółki. Jej udziały są obejmują wspólnicy po opłaceniu ich na rachunek spółki. Umowa spółki i jej ewentualne zmiany powinny być dokonwyane w formie notarialnej. Umowa spółki określa prawa i obowiązkui wspólników oraz sposób funkcjonowania zarządu spółki. Z tego powodu treść zawartej umowy nie może nauraszć przepisów obowiązujących ustaw i może modyfikować pozostałe aspakty w zakresie ustalonym przez ramy ustawy. W związku z tym polecamy podczas przygotowania umowy spółki skonsultować jej treść z prawnikiem. W wyniku niepoprawnie przygotowanej umowy spółki możemy znacząco skomplikować stosunki prawne pomiędzy wspólnikami i zarządem.

Tak założona spółka z o.o. musi mieć przygotowaną siedzibę. Bardzo popularną metodą jest zastępowanie wynajmowanego lokalu poprzez wirtualne biuro. Wirtualne biuro umożliwia obsługę poczty oraz realizowanie codziennych zadań w sposób zdalny. Wirtualne biuro jest też najtańszym sposobem rejestracji spółki w fizycznym lokalu.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Działalność w formie spółki z o.o.

Wady i zalety spółki z o.o.

Jedą z podstawowych i najważniejszych zalet spółki z o.o. jest brak odpwiedzialności wspólników za zobowiązania spółki. Oznacza to, że jest jedną z najbezpieczeniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to typowe dla typu spółek powszechnie znanych jako spółki kapitałowe. Inaczej ma się sprawa w przypadku zarzadu spółki. Zarząd spółki ponosi odpowiedzialność za zobowiżania z majątku własengo. Jednak może to zostać ograniczone w przypadku podjęcia decyzji o ogłoszeniu upadłości spółki. Jeśli zarząd podejmie decyzję w ciągu 7 dni od dnia podjəęcia ifnormacji dotyczących jej ewntualnej niewypłacalności odpowiedzialność jest wyłączone.

Czytaj  Rejestr akcjonariuszy w Prostej Spółce Akcyjnej

Więcej na temat odpowiedzialności zarządu spółki z o.o. możecie przeczytaj tutaj. Odpowiedzialność zarządu spółki z.o.o.

Spółka z o.o. i jej alternatywy

Alternatywą dla spółki z o.o. jest bardzo często jest spółka akcyjna oraz od niedawna prosta spółka akcyjna. W przypadku spółki akcyjnej mówimy o przedsiębiorstwie przeznaczonym dla większej liczby wspólników. Jej celem jest pozyskanie odpowiedniej ilości kapitału w celu realizacji planów biznesowych. Drugim typem jest prosta spółka akcyjna umożliwiająca szybkie poszerzanie grona akcjonariuszy. Jest to związane z dużą popularnością firm technologicznych powszechnie nazywanych startupami. Istnieją też połączenia spółek osoboywch z kapitałowymi. Takim rodzajem spółki jest spółka komandytowa spółka z o.o. W takim przypadku mówimy o spółce komandytowej gdzie komplementariuszem jest spółka z o.o. W znaczący sposób oranicza to odpowiedzialność majątkową wspólnióków oraz umożliwa rozwiązania podatkowe łączące zalety obu spółek.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Odwołanie od zamówienia publicznego

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Umowa o darowiznę - najważniejsze informacje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *