Przekształcenie JDG w spółkę

Przekształcenie JDG w spółkę Jednoosobowa działalność gospodarcza jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia firmy. Jednak coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zmianę swojej formy działalności na spółkę. Dlaczego? To głównie z powodu wprowadzenia Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 roku, który wprowadził istotne zmiany dla jednoosobowych działalności gospodarczych. Te zmiany wpłynęły głównie na obowiązki dotyczące składki zdrowotnej.

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą odpowiada majątkiem osobistym za swoją firmę. To oznacza, że w przypadku dużych strat, musi je pokryć z własnych środków. Dlatego wielu przedsiębiorców decyduje się na przekształcenie swojej działalności w spółkę. Prawo pozwala na taką zmianę, ale wiąże się to z konkretnymi kosztami.

Przekształcenie polega na tym, że przedsiębiorca zmienia jednoosobową działalność gospodarczą na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółkę z o.o.). Można to zrobić na różnych etapach prowadzenia działalności, ale istnieją określone wymagania, które trzeba spełnić:

  • Sporządzenie planu przekształcenia wraz z dokumentami i opinią biegłego rewidenta.
  • Złożenie oświadczenia o przekształceniu.
  • Powołanie członków organów spółki z o.o.
  • Zawarcie umowy spółki lub sporządzenie statutu spółki z o.o.
  • Zarejestrowanie spółki z o.o. w rejestrze i wykreślenie jednoosobowej działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przeczytaj o: Nadgodziny w Kodeksie pracy — ile płatne?

Czy warto to robić? Jakie są korzyści z takiej zmiany?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. przynosi przede wszystkim mniejszą odpowiedzialność, ponieważ wspólnik odpowiada tylko do wysokości swojego wkładu i innych świadczeń wniesionych do spółki. To główna różnica między spółką z o.o. a jednoosobową działalnością. Ale to nie jedyna korzyść. Inne zalety obejmują:

  • Możliwość pozyskania nowych wspólników i kapitału, co może przyczynić się do rozwoju firmy.
  • Możesz sprzedać spółki z o.o., jeśli wspólnicy zdecydują się na to.
  • Możliwość dziedziczenia udziałów w spółce przez zstępnych.
  • Poprawa wizerunku, ponieważ spółka z o.o. często jest postrzegana jako bardziej poważna i bardziej zdolna do osiągania sukcesów niż jednoosobowa działalność.
  • Gładki przejazd na nowe zasady działalności, zachowując przy tym wszystkie ulgi i koncesje, które przysługiwały przedsiębiorcy jako jednoosobowemu przedsiębiorcy.
Czytaj  Kogo musisz zgłosić do ubezpieczeń ?

Mówiąc krótko, przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. może przynieść wiele korzyści, ale warto dokładnie rozważyć, czy jest to właściwa decyzja dla Twojego biznesu.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  VAT od usług finansowych

Przekształcenie JDG w spółkę

Konsekwencje przekształcenia

Przekształczenie indywidualnej działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową jest możliwe zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

Po dokonaniu tego przekształcenia, spółka kapitałowa staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) od dnia, w którym zostaje wpisana do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego). Do tego momentu działalność jest kontynuowana indywidualnie przez przedsiębiorcę, a po wpisie do KRS funkcjonuje jako spółka kapitałowa.

Warto zauważyć, że zyski przekształconej spółki są opodatkowane podwójnie: najpierw podatkiem CIT na bieżąco, a następnie, gdy są wypłacane w formie dywidendy, podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Przed przekształceniem, przedsiębiorca indywidualny ma obowiązek przygotować wykaz składników majątku, co jest wymagane zgodnie z ustawą. Ten wykaz stanowi podstawę do ustalenia wartości poszczególnych składników majątku przekształconego przedsiębiorstwa.

Warto również podkreślić, że samo przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową nie generuje przychodu podlegającego opodatkowaniu w PIT. Nie ma również przychodu z tytułu wniesienia aportu.

Warto zaznaczyć, że przekształcenie to nie opiera się na wniesieniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej, ale na przeniesieniu wyodrębnionego majątku przedsiębiorcy na inny podmiot, który staje się bezpośrednim kontynuatorem prowadzonej działalności. Przekształcenie to jest procesem zmieniającym formę prawna działalności gospodarczej bez dokonywania aportu majątkowego.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Czytaj  Co to jest podatek CIT?

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kogo musisz zgłosić do ubezpieczeń ?
w środku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *