Kim są GIGerów i dlaczego warto ich zatrudniać ?

Kim są GIGerów i dlaczego warto ich zatrudniać ? – z całą pewnością na rynku pracy idzie nowe. Zanim zagłębimy się w temat wprowadźmy najpierw pojęcie GIGekonomii. GIGekonomia jest przeciwieństwem tradycyjnego modelu zatrudnienia etatowego w oparciu o dobrze znaną umowę o pracę, która kojarzy się z 8‑godzinnym czasem pracy i miejscem jej wykonywania w biurzeCzytaj więcej ⟶

Przekształcenie spółki – co zyskasz ?

Przekształcenie spółki – co zyskasz ? Dziś zajmiemy się tematem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z naszego artykułu dowiesz się jak można to zrobić. Jakie nowe to rodzi ? Pokarzemy Ci także co zyskujesz na przekształceniu. Prawo pozwala przekształcić spółkę cywilną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dwóch trybach. Poniżej opiszemy trybCzytaj więcej ⟶

Sprawozdanie finansowe w spółce z.o.o.

Sprawozdanie finansowe w spółce z.o.o. W tym artykule poruszymy temat obowiązku sprawozdawczego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Każda spółka prawa handlowego ma obowiązek prowadzić pełną księgowość. – Wiąże się z tym coroczne sporządzenie sprawozdania finansowego. Dokument wskazuje roczny wynik finansowy spółki i jego zatwierdzenie przez wspólników. Główny księgowy sporządza je w termin do 3 miesiące od dnia bilansowego. JeśliCzytaj więcej ⟶

Co zyskujesz inwestując w spółki ?

Co zyskujesz inwestując w spółki ? Dziś zajmiemy się tematem inwestycji w spółkę dywidendową . Z naszego artykułu dowiesz się jak można to zrobić i czym w świetle prawa jest dywidenda. zaczniemy od definicji samej dywidendy. Dywidenda jest częścią zysku netto, wypłacana udziałowcom. O wypłacie dywidendy decyduje zawsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze uchwały. WysokośćCzytaj więcej ⟶

Rozwiązanie spółki z.o.o. bez likwidacji

Rozwiązanie spółki z.o.o. bez likwidacji. – W tym artykule poruszymy właśnie tę kwestię. Co do zasady spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ulega rozwiązaniu po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego. Jest jednak możliwość jej rozwiązania bez likwidacji. Przesłanki te zostały określone w artykułach 25a–25dustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym Celem tych przepisów jest usunięcieCzytaj więcej ⟶

Znak towarowy – Wszystko co warto wiedzieć

Znak towarowy – Wszystko co warto wiedzieć – W dzisiejszym artykule poruszymy temat znaku towarowego. Część przedsiębiorców w ogóle nie orientuje się, że może zastrzec swój znak towarowy. W polskim prawie znajdziemy definicję znaku towarowego. Znak ten jest chroniony prawem. “Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwaCzytaj więcej ⟶

Co nowego w kodeksie spółek handlowych?

Co nowego w kodeksie spółek handlowych? Nowelizację kodeksu spółek handlowych uchwalono 9 lutego 2022 roku. Przepisy mają obowiązywać od 13 października 2022 roku. Ustawodawca w nowelizacji skoncentrował się przede wszystkim na prawie holdingowym. Prawo to ma regulować relacje pomiędzy spółką dominującą a spółkami zależnymi. Po pierwsze nowe przepisy wprowadzają do Kodeksu spółek handlowych definicję grupy spółek.Czytaj więcej ⟶

Umowa przedwstępna kiedy warto ją podpisać ?

Umowa przedwstępna kiedy warto ją podpisać ? – Dziś poruszymy właśnie to zagadnienie. Warto ją zawrzeć zwłaszcza w sytuacji, gdy jedna lub obie strony zobowiązują się do zawarcia umowy ostatecznej , czyli przyrzeczonej. Jeśli jedna ze stron zrezygnuje z podpisania umowy finalnej musi zapłacić drugiej stronie odszkodowanie zawarte w umowie. Odszkodowanie to ma co doCzytaj więcej ⟶

Czy można zostawić depozyt u notariusza

Czy można zostawić depozyt u notariusza ? – Nie wiele osób wie, że u notariusza możemy zdeponować na przykład pieniądze lub papier wartościowe . Dlatego właśnie poruszymy dzisiaj ten temat. Depozyt notarialny stosuje się między innymi w przypadku umowy sprzedaży. Depozyt u notariusza stanowi ochronę zarówno dla sprzedającego.Przede wszystkim sprzedający ma zabezpieczenie zapłaty ceny. NotariuszCzytaj więcej ⟶

Najem okazjonalny – Jak zabezpieczyć swoje prawa ?

Najem okazjonalny – Jak zabezpieczyć swoje prawa ? Dla wielu osób wynajęcie mieszkania to po prostu inwestycja. Poza korzyściami finansowymi mogą nas niestety spotkać nieprzyjemne sytuacje. Jedną z nich jest niesolidny lokator, który nie płaci czynszu i na dodatek nie chce opuścić mieszkania. W takich właśnie sytuacjach z pomocą przychodzi instytucja najmu okazjonalnego u notariusza.Czytaj więcej ⟶