Urlop rodzicielski – zmiany 2022

Narodziny dziecka. A co z pracą? Pierwszym rodzajem urlopu, który automatycznie przysługuje matce dziecka, jest urlop macierzyński. Innym przewidzianym w przepisach prawa jest urlop rodzicielski. Urlop rodzicielski jest jednym z uprawnień, które przysługują pracującym rodzicom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Rok 2022 ma przynieść wiele korzystnych zmian w prawie pracy. Wprowadzenie unijnej dyrektywy work-life balance wiąże sięCzytaj więcej ⟶

Rejestr akcjonariuszy w Prostej Spółce Akcyjnej

Rejestr akcjonariuszy to nowa czynność notarialna. Zgodnie z art. 30031 Rejestr akcjonariuszy prowadzi podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych (czyli domy maklerskie) lub notariusz prowadzący kancelarię notarialną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr jest prowadzony w postaci elektronicznej. Przeczytaj niniejszy artykuł,Czytaj więcej ⟶

Pełna księgowość – co warto o niej wiedzieć?

Kiedy prowadzisz działalność gospodarczą z małą księgowością, wypełniasz szereg obowiązkowych formalności oraz opłacasz składki na ubezpieczania i fundusze. Księgowość może być prowadzona na różne sposoby. Należy jednak pamiętać, że musi ona być zgodna z europejskimi standardami. Najmniejsze firmy rozliczające się ryczałtem praktycznie w ogóle nie muszą prowadzić rachunków. Najczęściej stosuje się rozliczenie Księgą przychodów iCzytaj więcej ⟶

Trwający leasing a likwidacja działalności

Zdarza się, że przedsiębiorca zmuszony jest zlikwidować swoją działalność, rozwiązać lub wyrejestrować spółkę. Ogólnie rzecz biorąc – zaprzestać prowadzonej działalności gospodarczej, w jakiej formie by nie była. Powody takiej decyzji bywają różne –  od utraty płynności finansowej, przez brak klientów, po problemy osobiste. Znalazłeś się w trudnej sytuacji. Likwidujesz działalność gospodarczą, a masz leasing. Firmy korzystająceCzytaj więcej ⟶

Zaliczka na poczet dywidendy

W ciągu roku podatkowego wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak może pozyskać środki ze spółki, w której jest wspólnikiem bądź akcjonariuszem. Jedną z metod pobierania wynagrodzenia w spółce jest zaliczka na poczet dywidendy. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej. Przeczytaj również: Urlop a zatrudnienie w dwóch firmach Zaliczka na poczet dywidendy – uregulowania prawne WCzytaj więcej ⟶

Urlop a zatrudnienie w dwóch firmach

Urlop wypoczynkowy. Czasami pracownik pozostaje w równoległym zatrudnieniu w dwóch różnych zakładach pracy, pracując w każdym z nich np. na pół etatu. Pracownik zatrudniony w stosunku pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego. W wymiarze odpowiednio 20 albo 26 dni (na pełnym etacie), w zależności od stażu pracy. Osoba posiadająca zatrudnienie u dwóch pracodawców nabywa uprawnienia wynikające zCzytaj więcej ⟶

Urlop – zmiany w Kodeksie Pracy

Zmiany w urlopach są jednym z elementów programu Prawa i Sprawiedliwości. Znowelizowany Kodeks Pracy wprowadza m.in. nową formę urlopu. Reguluje też kwestie związane z zasiłkami dla rodziców. Jednak najważniejszą zmianą jest wprowadzenie definicji pracy zdalnej, a co za tym idzie, ta forma wykonywania obowiązków zawodowych wreszcie została w pełni prawnie uregulowana. Zanim zaplanujesz urlop wypoczynkowy,Czytaj więcej ⟶

Podatek – rodzaje deklaracji PIT

PIT to podatek dochodowy od osób fizycznych. Zeznanie podatkowe składa się raz w roku, podsumowując osiągnięte zarobki. Jednak przez cały ten okres należy odprowadzać zaliczki, które są podliczane przez urząd skarbowy. Po uwzględnieniu przysługujących Ci ulg otrzymujesz zwrot podatku albo musisz uregulować niedopłatę. Polski system podatkowy nie należy do najprostszych. Jednakże w związku z postępującąCzytaj więcej ⟶

Indywidualny Rachunek Podatkowy

Niedawno założyłeś działalność gospodarczą i nadszedł czas na zapłacenie pierwszych podatków? Pamiętaj, że niezbędne będzie posiadanie Indywidualnego Rachunku Podatkowego. Z początkiem 2020 r. wprowadzony został indywidualny rachunek podatkowy, zwany też mikrorachunkiem. Rachunek służy do opłacania różnego rodzaju podatków. Każdy podatnik ma przypisany własny, indywidualny numer. Stanowi duże ułatwienie dla podatników i pracowników skarbówki. Przeczytaj niniejszyCzytaj więcej ⟶

Przekształcenie spółki – co zyskasz ?

Przekształcenie spółki – co zyskasz ? Dziś zajmiemy się tematem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Z naszego artykułu dowiesz się jak można to zrobić. Jakie nowe to rodzi ? Pokarzemy Ci także co zyskujesz na przekształceniu. Prawo pozwala przekształcić spółkę cywilną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w dwóch trybach. Poniżej opiszemy trybCzytaj więcej ⟶