Dywidenda

W ciągu roku podatkowego wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak może pozyskać środki ze spółki, w której jest wspólnikiem bądź akcjonariuszem. Jedną z metod pobierania wynagrodzenia w spółce jest zaliczka na poczet dywidendy. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Urlop a zatrudnienie w dwóch firmach

Zaliczka na poczet dywidendy – uregulowania prawne

W spółce z o.o. poza dywidendą istnieje również możliwość wypłaty zaliczki na poczet dywidendy. Zasady reguluje art. 194-195 k.s.h.

Zgodnie z art. 194 k.s.h.:

Umowa spółki może upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Dywidenda – jak działa?

Dywidenda to forma dochodu pochodząca z kapitału. Jej wypłata to jedna dostępnych z metod podziału wyniku finansowego w spółce. Uprawnionymi do dywidendy są wspólnicy, którym przysługiwały udziały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

Nie wszystkie spółki decydują się na wypłatę dywidendy. Dywidenda zależy od wypracowanego zysku. To oznacza, że gdy spółka jest na minusie, wspólnicy nie mają prawa do tej formy wynagrodzenia. Ponadto niektóre spółki cały wypracowany zysk przeznaczają na pokrycie wcześniejszych strat lub na dalszy rozwój.

W spółkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, możliwość wypłaty dywidendy powstaje w drugiej połowie roku kalendarzowego, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok poprzedni.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czy można spłacić leasing wcześniej?

Warunki do wypłaty zaliczki na poczet dywidendy

 Możliwość wypłaty zaliczki zależy od tego czy w umowie spółki są zapisy w tym zakresie. Zatem, aby zarząd miał możliwość wypłaty zaliczki na poczet dywidendy muszą zostać spełnione 4 warunki:

  1. Umowa spółki musi upoważniać zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
  2. Spółka musi posiadać wystarczające środki na taką wypłatę.
  3. Zaliczka może zostać wypłacona, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.
  4. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego do końca poprzedniego roku obrotowego. Powinna być ona powiększona o kapitały rezerwowe utworzone z zysku oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.
Czytaj  Jak przygotować ofertę pod zamówienie publiczne ?

Zaliczki wypłaca się wspólnikom w takich samych proporcjach jak dywidendę.

Opodatkowanie zaliczki na poczet dywidendy

Dywidendy, podobnie jak zyski ze sprzedaży akcji, są obciążone 19% podatkiem od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatkiem Belki. Oznacza to, że bez względu na termin, w którym następuje wypłata, masz obowiązek zapłacić to zobowiązanie. 

O ile jednak zyski i straty ze sprzedaży akcji spółek notowanych na GPW należy samodzielnie rozliczyć w rocznym zeznaniu PIT, to z samymi udziałami w ich zyskach sprawa jest prostsza. Podatek zostaje bowiem odprowadzony jeszcze przed wypłatą dywidendy do inwestorów – na Twoje konto wpływa więc kwota netto, której nie musisz już nigdzie deklarować i rozliczać. Ta zasada dotyczy całej dywidendy – zarówno zaliczki, jak i ewentualnej reszty środków. 

Mechanizm rozliczania podatku od otrzymanej dywidendy można więc porównać do wypłaty odsetek z lokat bankowych lub obligacji Skarbu Państwa – również w tych przypadkach zobowiązanie jest potrącane zanim pieniądze trafią na Twoje konto. 

Warte uwagi: Urlop – zmiany w Kodeksie Pracy

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak otworzyć placówkę pocztową?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Aktywa — czym są oraz ich rodzaje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *