Urlop

Urlop wypoczynkowy. Czasami pracownik pozostaje w równoległym zatrudnieniu w dwóch różnych zakładach pracy, pracując w każdym z nich np. na pół etatu. Pracownik zatrudniony w stosunku pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego. W wymiarze odpowiednio 20 albo 26 dni (na pełnym etacie), w zależności od stażu pracy. Osoba posiadająca zatrudnienie u dwóch pracodawców nabywa uprawnienia wynikające z zawartej umowy o pracę odrębnie w każdym ze stosunków pracy. Uprawnienia pracownika są uzależnione od posiadanego okresu zatrudnienia.

Przepisy prawa nie regulują w sposób szczególny zasad zatrudniania pracowników pozostających w tym samym czasie w dwóch stosunkach pracy. W konsekwencji pracodawcy, z którymi pracownik pozostaje w równoległych stosunkach pracy, mają problemy z ustaleniem przysługujących takiemu pracownikom uprawnień, a w szczególności wymiaru urlopu wypoczynkowego. Z tego powodu powstaje pytanie – Czy chcąc skorzystać z urlopu wypoczynkowego w jednej z firm pracownik automatycznie musi iść na urlop wypoczynkowy w drugiej? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby poznać na nie odpowiedź.

Przeczytaj również: Urlop – zmiany w Kodeksie Pracy

Urlop wypoczynkowy – wymiar

Prawo do urlopu wypoczynkowego oraz jego wymiar jest uzależnione od posiadanego przez pracownika okresu zatrudnienia. Chodzi o cały okres aktywności zawodowej z uwzględnieniem posiadanego wykształcenia. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (art. 154 (1) par. 2) pracownikowi pozostającemu jednocześnie w dwóch lub więcej stosunkach pracy, do okresu zatrudnienia, od którego uzależnione jest prawo do urlopu wypoczynkowego, wlicza się także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia, w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

Zatrudnienie u dwóch pracodawców jednocześnie może spowodować sytuację, w której pracownik w okresie wykorzystywania urlopu wypoczynkowego u jednego pracodawcy będzie świadczył pracę u drugiego.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Prosta spółka akcyjna — finansowanie oraz podatki

Dwie umowy – dwa urlopy

Za każdy z okresów zatrudnienia na podstawie dwóch stosunków pracy należy ustalić pracownikowi odrębne wymiary urlopu. Należy pamiętać o łącznym ograniczeniu rocznym (wynoszącym 20 dni lub 26 dni). W przypadku równoległego zatrudnienia na podstawie kilku umów o pracę wymiaru urlopu dla każdej z tych umów w tym równoległym okresie nie sumuje się.

Czytaj  Renaming, czyli zmiana nazwy firmy

Jak obliczyć wymiar urlopu?

Za okres zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy pracownik ma prawo do urlopu, którego wymiar ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Biorąc za podstawę wymiar roczny. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Natomiast niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

Wymiar urlopu za każdy z okresów zatrudnienia wyniesie:

dla 3/4 etatu: 26 x 3/4 = 19,5 dnia, po zaokrągleniu 20 dni (wymiar roczny),

dla 1/4 etatu: 26 x 1/4 etatu = 6,5 dnia, po zaokrągleniu 7 dni (wymiar roczny):

Jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

Przeczytaj również: Podatek – rodzaje deklaracji PIT

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Dlaczego ważne jest ubezpieczenie GAP w leasingu auta?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  RODO - Czego może żądać klient ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *