Zarządca sukcesyjny

Czym jest instytucja zarządu sukcesyjnego? Została ona wprowadzona ustawą z dnia 05.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Celem tej regulacji jest zabezpieczenie interesu przedsiębiorstwa. Ponadto zapewnienie jego kontynuacji w przypadku śmierci przedsiębiorcy. Chcesz, żeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy? Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej o tym, kim jest zarządca sukcesyjny.

Przeczytaj również: Ulga termomodernizacyjna powraca!

Zarządca sukcesyjny, czyli kto?

Pod względem formalnym JDG przypisuje się do nazwiska konkretnego przedsiębiorcy. W przypadku śmierci właściciela, firma przestaje istnieć. Z tego powodu następuje jej wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej. Chyba, że przedsiębiorstwa ma zarządcę sukcesyjnego. Zarządca sukcesyjny pozwala na kontynuowanie działalności gospodarczej po śmierci przedsiębiorcy. Firma otrzymuje wtedy status tzw. przedsiębiorstwa w spadku. Zachowany jest numer NIP działalności, pracownicy nadal mogą pracować, a rozliczenia firmy mogą odbywać się bez kłopotów. Zarządca sukcesyjny jest w stanie kontynuować prowadzenie firmy na podstawie wydanych na zmarłego przedsiębiorcę koncesji i zezwoleń. Ustawa o zarządzenie sukcesyjnym ustanawia zasady zarządzania firmą w czasie od śmierci przedsiębiorcy do chwili podziału spadku.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Nawiązanie stosunku pracy z cudzoziemcem
Kim jest zarządca sukcesyjny?
Kim jest zarządca sukcesyjny?

Jak ustanowić zarządcę sukcesyjnego?

Zarządcę sukcesyjnego powołuje się zarówno za życia przedsiębiorcy, jak i po jego śmierci. Dopełnienie takich formalności za życia właściciela firmy jest bardzo uproszczone. Wystarczy oświadczenie przedsiębiorcy złożone na piśmie lub w formie elektronicznej, że powołuje określoną osobę do pełnienia tej funkcji. Zarządca wyraża zgodę na jej pełnienie również na piśmie lub elektronicznie. Ostatnim krokiem jest wpisanie zarządcy do CEIDG. Jednakże co jeżeli właściciel przedsiębiorstwa nie dopełni tych formalności? Jeżeli zarządca sukcesyjny nie zostanie powołany za życia przedsiębiorcy, to wówczas pozostaje procedura ustanowienia zarządcy przed notariuszem. Po śmierci zarządcę może powołać:

  • małżonek przedsiębiorcy,
  • spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek,
  • spadkobierca testamentowy jeżeli został ogłoszony testament.
Czytaj  Cudzoziemiec z wysokimi kwalifikacjami

Zakres działalności zarządcy sukcesyjnego

Zarządca sukcesyjny po śmierci przedsiębiorcy nie staje się właścicielem przedsiębiorstwa. Jedynie tymczasowo zajmuje się właściwym działaniem firmy. Stąd też wynikają pewne ograniczenia w jego działaniu.

Zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, ale na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku. Zasadniczo uprawniony jest do dokonywania czynności zwykłego zarządu w sprawach wynikających z prowadzenia tego przedsiębiorstwa. Czynności przekraczające tzw. zwykły zarząd, można dokonać tylko za zgodą wszystkich właścicieli przedsiębiorstwa w spadku, a w przypadku braku takiej zgody – za zezwoleniem sądu.

Czas trwania zarządu sukcesyjnego to dwa lata. W określonych sytuacjach sąd może przedłużyć czas działania zarządcy do pięciu lat. Warto pamiętać, że gdy zarządca sukcesyjny przejmuje zarządzanie przedsiębiorstwem w spadku, cały czas funkcjonują umowy o pracę zatrudnionych. Umowy takie wygasają dopiero gdy wygaśnie zarząd sukcesyjny.

Ponadto musi sporządzić wykaz inwentarza przedsiębiorstwa w spadku. Następnie złożyć go przed notariuszem. Na zarządcę nałożony jest także obowiązek corocznego wypłacania zysku właścicielom przedsiębiorstwa w spadku, a także zaliczek, jeśli tego zażądają.

Warte uwagi: Umorzenie odsetek od zaległości podatkowych

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Podatek od środków transportowych - kto, jak i ile zapłaci?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Renaming, czyli zmiana nazwy firmy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *