Jakie kary za nietrzeźwość w pracy ?

Jakie kary za nietrzeźwość w pracy ? – Choć trudno to sobie wyobrazić zdarzają się pracownicy, którzy sięgają po kieliszek w trakcie wykonywania zleconych zadań. Jakie możliwości ukarania takiego pracownika ma jego szef. Nad tym się zastanowimy. Jeśli czasem masz do czynienia z nietrzeźwymi pracownikami ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

Jakie kary za nietrzeźwość w pracy ?

Kodeks pracy przewiduje trzy typy kar porządkowych, aby zdyscyplinować pracownika. Pracodawca ma prawo zastosować je za naruszenie. obowiązków pracowniczych. Katalog kar jest zamknięty oznacza to, że pracodawca ma do wyboru tylko trzy poniższe rodzaje kar.

Kodeks pracy przewiduje:

  • kara upomnienia,
  • nagana
  • kara pieniężna.

Karę upomnienia oraz karę nagany możemy otrzymać, gdy nie przestrzegamy ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, Dotyczy to także sytuacji, w której pracownik nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Kara może zostać nałożona także wtedy, pracownik nie stosuje się do przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Kiedy pracodawca może zastosować karę pieniężną. Oczywiście we wszystkich przypadkach opisanych wyżej. W sytuacjach rażąco naruszających organizację i wykonywanie pracy, mówimy tu o opuszczaniu stanowiska pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy pod wpływem alkoholu. Przede wszystkim dotyczy to jednak spożywania alkoholu w czasie pracy.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zalety oraz wady franczyzy

Jako kierownik nie możesz dopuścić pijanego do pracy !

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi kierownik zakładu pracy ma obowiązek niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy, jeżeli podejrzewa, że jest on nietrzeźwy lub spożywa alkohol w trakcie pracy. Mamy obowiązek także poinformować pracownika dlaczego nie dopuszczamy go do pracy.

Czytaj  Upały a obowiązki pracodawcy
Jakie kary za nietrzeźwość w pracy ?

Przeczytaj o: Przedawnienie przestępstwa skarbowego

Jakie kary za nietrzeźwość w pracy ? –

Kara pieniężna też ma swoje granice !

Pamiętaj, że wysokość kary pieniężnej ogranicza kodeks pracy. Kara pieniężna za jedno przekroczenie, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika. Łączny wymiar kar pieniężnych nie może być wyższy od dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty, po dokonaniu potrąceń alimentacyjnych, niealimentacyjnych i zaliczek pieniężnych.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jaka jest odpowiedzialność udziałowca spółki za zobowiązania firmowe?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *