Zgłoszenie umowy najmu do Urzędu Skarbowego

Jakie informacje znajdziesz na świadectwie pracy ? – Zgodnie z art. 97 §1 Kodeksu pracy, cyt. w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy najpóźniej w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy. Pracodawca może też przesłać świadectwo pocztą

Jakie informacje znajdziesz na świadectwie pracy ?

Jakie informacje koniecznie muszą znaleźć się na dokumencie?

Z dokumentu musi jednoznacznie wynikać kilka ważnych informacji.

  • Przede wszystkim okresu, w którym wykonywana była praca.
  • Zakres naszych obowiązków
  • Trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy.
  • Konieczne są także informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego
  • Niestety konieczna jest także informacja o tym, że komornik prowadził egzekucje z naszego wynagrodzenia

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kim jest rezydent długoterminowy w UE?

Jakie informacje znajdziesz na świadectwie pracy ? –

Potrącenia z pensji na świadectwie pracy.

Świadectwo musi niestety zawierać informacje na temat wszystkich potrąceń, również tych niezrealizowanych. Adnotacja o zajęciu komorniczym powinna zawierać informację przede wszystkim o tym, który komornik prowadził sprawę i numer sprawy. Co więcej podajemy także wysokość potrąceń. Co ważne jeśli wynagrodzenie zostało zajęte przez kilku komorników trzeba opisać wszystkie zajęcia. Wszystkie te informacje opisujemy w punkcie 7 świadectwa pracy.

Przeczytaj również inny nasz artykuł. – Kredyt dla początkujących firm.

Jakie informacje znajdziesz na świadectwie pracy ?

Ważne adnotacje na świadectwie pracy

Punkt 8a zawiera informacje o o należnościach wynikających ze stosunku pracy uznanych przez pracodawcę i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych.

Natomiast punkt 8b wypełniamy na wyraźną prośbę pracownika. W tym miejscu znajdziemy informacje o

· o wysokości i składnikach wynagrodzenia,

Czytaj  Przedsiębiorca traktowany jak konsument

· podajemy tu informację o ukończonych kursach czy szkoleniach. Generalnie mówimy o podwyższeniu kwalifikacji pracownika

· o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy. Dzieje się tak gdy na przykład rozwiązaliśmy z pracownikiem umowę bez jej wcześniejszego wypowiedzenia.

Naturalnie wzmianki o zajęciach komorniczych czy sądowych sporach z pracodawcą odbierane są bardzo negatywnie. I mogą być powodem odrzucania naszych aplikacji na inne stanowisko.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Co może wprowadzić klienta w błąd ?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Organizacje pożytku publicznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *