Jakie informacje znajdziesz na świadectwie pracy ?

Jakie informacje znajdziesz na świadectwie pracy ? – Zgodnie z art. 97 §1 Kodeksu pracy, cyt. w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy najpóźniej w ciągu 7 dni od ustania stosunku pracy. PracodawcaCzytaj więcej ⟶