Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwie różne instytucje prawa cywilnego. Istnieją pomiędzy nimi pewne podobieństwa – świadczenia te przyjmują postać pieniężną oraz mają rekompensować wyrządzoną szkodę na osobie. Inne są jednak podstawy ubiegania się o odszkodowanie, a inne o zadośćuczynienie. Bardzo często zdarza się jednak, że z tytułu jednej szkody możemy się ubiegać zarówno o jedno, jak i o drugie świadczenie. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Leasing a uszkodzenie pojazdu

Czym jest odszkodowanie?

To świadczenie pieniężne stanowiące naprawienie szkody, która w odróżnieniu od krzywdy dotyka sfery zewnętrznej. Celem odszkodowania jest wyrównanie straty, którą zdarzenie sprawcze (np. wypadek) wywołało w aspekcie materialnym. Ma ono objąć wszystkie wynikłe z tego powodu koszty. Koszty leków, zabiegów, rehabilitacji, a nawet koszty odwiedzin osób najbliższych. Rekompensata może w tym przypadku przyjąć dwie główne formy:

Istotne jest, że tej formy rekompensaty może domagać się jedynie poszkodowany, nawet w przypadku, gdy wszystkie wyżej wymienione koszty ponosiła osoba trzecia. Należy wskazać na dwa rodzaje odszkodowań:

  • Za szkodę związaną z uszkodzeniami ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia (art. 444 § 1 k.c.).
  • Za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej wynikające ze śmierci osoby najbliższej (art. 446 § 3 k.c.).

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Leasing – czy to rodzaj kredytu?

Czym jest zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie, w przeciwieństwie do odszkodowania, stanowi rekompensatę szkody niemajątkowej. Szkoda niemajątkowa jest znacznie trudniejsza do określenia od szkody majątkowej, obejmuje ona między innymi wszelkie negatywne przeżycia oraz cierpienia psychiczne lub fizyczne wynikające z powodu zdarzenia będącego przedmiotem szkody. Zadośćuczynienie przyznawane jest na podstawie art. 445 oraz 448 Kodeksu Cywilnego – “w razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia.”

Czytaj  Działalność w formie spółki komandytowej
Odszkodowanie a zadośćuczynienie
Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie a odszkodowanie – wyraźna różnica

Odszkodowanie jest świadczeniem mającym rekompensować wyłącznie szkody doznane w sferze majątkowej. Jego celem jest wyłącznie wyrównanie uszczerbku majątkowego powstałego w wyniku danego zdarzenia. W związku z powyższym kwota odszkodowania musi odpowiadać dokładnie równowartości powstałej szkody majątkowej i na osobie. Zupełnie inaczej wygląda sprawa zadośćuczynienia, które również ma charakter pieniężny. Jednakże cierpienia psychiczne oraz fizyczne powstałe w wyniku danego zdarzenia nie są tak samo łatwe do wycenienia, jak w przypadku uszczerbku majątkowego. Ponadto zadośćuczynienie, w przeciwieństwie do odszkodowania jest fakultatywne, co oznacza iż po stronie poszkodowanego należy udowodnienie jego zasadności.

Odszkodowania i zadośćuczynienie za jedną szkodę?

Może się zdarzyć, że to samo zdarzenie powoduje szkodę majątkową, za którą można domagać się odszkodowania, ale i niemajątkową, czyli krzywdę, za którą można domagać się zadośćuczynienia.
Przykład może stanowić sytuacja, gdy w wypadku komunikacyjnym poszkodowany dozna obrażeń ciała, wskutek których:

  • będzie na jakiś czas pozbawiony samodzielności (nie może pracować, musi korzystać z pomocy innych osób – szkoda majątkowa),
  • a do tego zostanie oszpecony (złe samopoczucie, spadek samooceny – szkoda niemajątkowa).

W takiej sytuacji będzie mógł się domagać obu form rekompensaty.

Warte uwagi: Kontrola konta bankowego

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Co nowego w kodeksie spółek handlowych?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Marnowanie jedzenia - jak mu zapobiec?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *