jak założyć działalność

Właściciele, posiadacze samoistni oraz użytkownicy lasów są zobowiązani, aby opłacać podatek leśny. Wysokość stawek podatkowych ustala rada gminy. Kolejno, na podstawie wypełnionej deklaracji DL-1 wylicza się należny podatek. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się jak wypełnić deklarację na podatek leśny DL-1.

Podatek leśny – kto, jak i ile zapłaci?

Do kiedy należy złożyć deklarację?

Deklarację DL-1 należy złożyć do 15. stycznia roku podatkowego lub w terminie do 14 dni od dnia wystąpienia obowiązku płatności podatku leśnego.

Pobierz deklarację DL-1

Pobierz deklarację tutaj.

Zacznij wypełniać deklarację

Jak wypełnić deklarację na podatek leśny DL-1? jak założyć działalność
  1. Jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej i nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT, wpisz swój numer PESEL. 

2. To pole wypełnia organ, do którego składasz deklarację.

3. Wpisz rok, za który składasz deklarację.

A. 4. Uzupełnij dane urzędu, do którego będziesz składał deklarację. Urząd ten musi być właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów, które podlegają opodatkowaniu.

5. Zaznacz powód, dla którego składasz deklarację. Jeśli składasz pierwszy druk w danym roku kalendarzowym, zaznacz pierwszy kwadrat. W sytuacji, gdy już złożyłeś deklarację, ale popełniłeś w niej błąd (np. nieprawidłowa powierzchnia) – musisz złożyć korektę i sprostować informacje. Tym samym zaznacz drugi kwadrat.

B. Zaznacz jakim rodzajem podatnika jesteś.

C. Uzupełnij swoje dane. Zwróć uwagę na oznaczenia pól w bloku C1. W zależności od tego czy jesteś podatnikiem będący osobą fizyczną lub podatnikiem niebędącym osobą fizyczną – wpisujesz inne informacje w tych samych rubrykach.

Uzupełnij kolejną stronę deklaracji

Jak wypełnić deklarację na podatek leśny DL-1? jak założyć działalność

D. Podaj wielkość lasów, podlegających pod podatek leśny, wpisując ich wielkość wyrażoną w hektarach (ha) do czterech miejsc po przecinku, a następnie w kolumnie “stawka podatku” wpisz ustalone przez radę gminy stawki. Przemnóż wartości i wpisz wyniki w pola 35 i 38. Pamiętaj, iż lasy wchodzące w skład rezerwatów mają obniżoną stawkę podatku do 50%.

Czytaj  Podatki lokalne – co warto o nich wiedzieć?

E. 39. Miejsce, aby wpisać zsumowaną kwotę podaną w polach 35 i 38.

40. Jeli wypełniasz deklarację po raz pierwszy w tym roku, to wpisz “0 zł” w rubryce.

Dodaj kwoty z pól 39 i 40, a zaokrąglony do pełnych złotówek wynik wpisz w pole 41.

Pamiętaj, że kwotę należnego podatku leśnego należy zaokrąglić do pełnych złotówek, w sposób:

  • kwoty wynoszące mniej niż 50 gr – zaokrąglij w dół do pełnej złotówki,
  • kwoty wynoszące 50 gr i więcej – zaokrąglij w górę do pełnej złotówki.

F. Do wypełnionego druku DL-1 należy dołączyć załączniki. Zaznacz i wpisz, jakie i w jakiej ilości składasz wraz z formularzem DL-1. Załączniki, jakie możesz dodać:

  • ZDL-1 – dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu,
  • ZDL-2 – dane o przedmiotach, które podlegają zwolnieniu od opodatkowania.

G. Pola nieobowiązkowe. Możesz podać swój numer telefonu lub/i adres e-mailowy. Ułatwi to kontakt z Tobą, gdyby nastąpiła taka konieczność.

H. 1. Jeśli wypełniasz deklarację w swoim imieniu, to uzupełnij swoje dane. Wpisz datę składania wniosku

H. 2. Wypełnij pola, jeśli składasz formularz poprzez pełnomocnika. Podaj jego dane.

Jak wypełnić deklarację na podatek leśny DL-1?

Jak wypełnić deklarację na podatek leśny DL-1? jak założyć działalność

I. Zostaw to miejsce puste. Wypełnia je urząd.

Po uzupełnieniu całego wniosku, sprawdź raz jeszcze wpisane informacje czy nie popełniłeś błędu.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Aport przedsiębiorstwa a podatki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *