Wypadek w drodze do lub z pracy
Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jednakże problematyczne jest określenie, kiedy poszkodowany poniósł stały, a kiedy długotrwały uszczerbek na zdrowiu. Ponadto od tego zależy kwota odszkodowania.

Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się kto może starać się o odszkodowanie, komu ono nie przysługuje i jak wygląda cały proces.

Przeczytaj również: Urlop – ile dni przysługuje?

Wyjaśnienie pojęć

Stały uszczerbek na zdrowiu jest to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu. Dodatkowo nie rokuje ono poprawy.

Natomiast o długotrwałym uszczerbku na zdrowiu mówimy, gdy sprawność organizmu poszkodowanego została naruszona. Ponadto to upośledzenie czynności organizmu przekracza 6 miesięcy, lecz może ulec poprawie.

W razie śmierci poszkodowanego odszkodowanie to przysługuje najbliższej rodzinie.

Jednorazowe odszkodowanie
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

Jednorazowe odszkodowanie – jak przebiega proces?

Po zakończeniu procesu leczenia, na wniosek ubezpieczonego ZUS dokonuje oceny tego, w jakim stopniu poszkodowany odniósł uszczerbku na zdrowiu. Ocena ta wyrażona jest w procentach.

Lekarz orzecznik ZUS ustala w orzeczeniu stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku. Jednakże, jeśli jako poszkodowany nie zgadzasz się z treścią orzeczenia, powinieneś odwołać się od tej decyzji do komisji lekarskiej ZUS. Zrób to w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS. Mam na myśli sytuację, gdy lekarz stwierdził niewłaściwy procent uszczerbku lub nie stwierdził go wcale. Kolejnym krokiem, który możesz poczynić jest napisanie odwołania do sądu rejonowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Masz na to 30 dni od dnia doręczenia odmownej bądź niezadowalającej Cię decyzji. Takie odwołanie wnosi się za pośrednictwem ZUSu.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Czytaj  Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a składki ZUS

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Dlaczego nie warto założyć firmy 1. dnia miesiąca?

Jak liczone są kwoty odszkodowania?

Jednorazowe odszkodowanie wynosi 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Jednakże, co jeśli w późniejszym czasie Twój stan zdrowia się pogorszy? Jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że uszczerbek na zdrowiu zwiększył się co najmniej o 10 punktów procentowych, to jednorazowe odszkodowanie powinno zostać zwiększone. Powinieneś otrzymać 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było odszkodowanie.

Ponadto w niektórych przypadkach jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o kwotę stanowiącą 3,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Dzieje się tak jeżeli otrzymasz orzeczenie o całkowitej niezdolność do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Warte uwagi: Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Jednorazowe odszkodowanie – kwoty

Ocenę procentowego stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Jest to rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, z dnia 18 grudnia 2002 r.

 Od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą:
1133 złza każdy % stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu
1133 złza każdy % stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych
19 819 złz tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego
19 819 złz tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty
101 926 złgdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
50 963 złjeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko
101 926 złjeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Ponadto 19 819 zł (od 01.04.2022 r.) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci  
101 926 złjeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Ponadto 19 819 zł (od 01.04.2022 r.) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko
19 819 złjeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich przysługuje ta kwota niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom
50 963 złjeżeli do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Ponadto 19 819 zł (od 01.04.2022 r.) z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Czytaj  Składka zdrowotna pracodawcy i pracownika

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Dlaczego nie warto założyć firmy 1. dnia miesiąca?

Przeczytaj: Obniżka podatku dochodowego od 1 lipca, z 17% do 12%

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *