Zatrudniając pracownika z Ukrainy z pewnością zastanawiasz się jak wygląda sprawa z opłacaniem składek społecznych do ZUS. Czy za zatrudnioną osobę pochodzącą spoza Unii Europejskiej również trzeb opłacać składki do ZUS? Jak to wygląda? Przy pomocy jakiego formularza zgłosić pracownika do ubezpieczeń? Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a składki ZUS.

Przeczytaj o: 3-miesięczna odprawa — kto i kiedy ma do niej prawo?

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a składki ZUS jak założyć działalność

Zatrudnienie na umowę o pracę a zgłoszenie w ZUS

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy podlega takim samym zasadom rozliczenia składek ZUS jak polskiego pracownika. Oznacza to, że w przeciągu 7 dni od zawarcia umowy należy zgłosić pracownika do ZUS. Zgłoszenie należy zrobić przy pomocy formularza ZUS ZUA, wpisując kod ubezpieczenia jako 01 10. Obejmie to wszystkie składki, czyli emerytalną, rentową, chorobową, wypadkową oraz ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, aby wpisać identyfikator osoby zgłaszanej do ubezpieczenia. W takim wypadku jest to numer PESEL. Gdyby pracownik nie posiadał takiego numeru, należy podać numer dowodu osobistego bądź paszportu.

Zatrudnienie na umowę zlecenia a zgłoszenie do ZUS

Jeśli podpisujesz z pracownikiem umowę zlecenia to podobnie jak w przypadku umowy o pracę, procedura jest praktycznie taka sama. Oznacza to, że należy zrobić takie same rzeczy jak w przypadku zatrudniania osoby z Polski. Do obowiązkowych składek należy: emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Z kolei ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. A złożenie należy zrobić przy pomocy formularza ZUS ZUA z tytułem ubezpieczenia 04 11. Również w tym przypadku, zgłoszenie należy zgłosić w przeciągu 7 dni od momentu obowiązywania umowy zlecenia.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a składki ZUS jak założyć działalność

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a składki ZUS – Jakie dokumenty musi posiadać pracownik z Ukrainy?

Pracownik z Ukrainy, czyli kraju nie należącego do Unii Europejskiej może podlegać pod ubezpieczenie ZUS. Jednakże będą brane pod uwagę dodatkowe wymagania. A zatem pracownik z Ukrainy musi:

  • posiadać wizę w celu wykonywania pracy,
  • mieć zezwolenie na pobyt czasowy lub stały,
  • mieć zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
Czytaj  Zgłoszenie do Małego ZUS plus tylko do 31 stycznia

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *