Wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku skorzystać z Małego ZUS Plus muszą się zgłosić do ZUS do 31 stycznia. W przypadku, gdy przedsiębiorca korzystał z tej ulgi w 2021 roku i nadal spełnia warunki, nie potrzebuje koniecznego zgłaszania się po raz kolejny. Przeczytaj artykuł do końca, aby dowiedzieć się więcej w temacie: Zgłoszenie do Małego ZUS plus tylko do 31 stycznia.

Przeczytaj o: Mały ZUS Plus — najważniejsze informacje

Zgłoszenie do Małego ZUS plus tylko do 31 stycznia jak założyć działalność

Zgłoszenie do Małego ZUS plus tylko do 31 stycznia

Przesiębiorcy, którzy będą korzystać z Małego ZUS plus w tym roku, czyli 2022, muszą złożyć dodatkowe dokumenty potrzebne do rozliczenia. Termin na ich złożenie to maksymalnie 20 luty. Otrzymana ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenie społeczne. Jednakże nie dotyczy składki zdrowotnej. Z tego powodu przedsiębiorca opłaca składkę zdrowotną w pełnej wysokości.

Co zrobić, aby zgłosić się do ulgi Mały ZUS plus?

Każdy przedsiębiorca chcący korzystać z ulgi Mały ZUS plus w 2022 roku, musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2022 (do 20 lutego) lub za pierwszy miesiąc, w którym wznowił lub rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2021 roku (w terminie do 20 dnia następnego miesiąca). Dodatkowo wymagana jest informacja o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgłoszenie do Małego ZUS plus tylko do 31 stycznia jak założyć działalność

Kto może skorzystać z ulgi Mały ZUS plus?

Mały ZUS plus jest kierowany do przedsiębiorców, których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 000 zł. W przypadku, gdy działalność gospodarcza nie była prowadzona przez cały rok, a przez kilka miesięcy, limit przychodu oblicza się proporcjonalnie do miesięcy prowadzenia firmy. Dodatkowo z tej ulgi może skorzystać przedsiębiorca, gdy jego firma w poprzednim roku działała przez co najmniej 60 dni. A z ulgi Mały ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w przeciągu ostatnich 60 miesięcy działania działalności gospodarczej. Jak już wspomniałam, ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne.

Czytaj  Składka wypadkowa w 2022 roku

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Dofinansowanie z ZUS -Jakie dokumenty złożyć?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *