Dofinansowanie z ZUS -Jakie dokumenty złożyć?

Dofinansowanie z ZUS -Jakie dokumenty złożyć? – Ten artykuł jest kontynuacją tematu o konkursie organizowanym przez ZUS, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach i przeciwdziałanie wypadkom w miejscu pracy. Zanim przeczytasz nieniejszy tekst zachęcam Cię byś zaczął lekturę od artykułu Dofinansowanie z ZUS – jak wypełnić wniosek ?

Dofinansowanie z ZUS -Jakie dokumenty złożyć?

Jakie dokumenty musisz złożyć obowiązkowo ?

Przede wszystkim dołącz do wniosku dokument rejestrowy firmy. Pamiętaj, że nie może być starszy niż 3 m-ce od daty złożenia wniosku. Ponad to dołącz odpis aktu notarialnego potwierdzającego własność obiektu. Możesz dołączyć umowę najmu lub dzierżawy budynku, w którym projekt będzie realizowany.

Dołącz także zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego, że nie zalegasz z opłacaniem podatków. Zaświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

Jak to wygląda w praktyce ?

W praktyce do wniosku o dotację trzeba dołączyć jeszcze kilka ważnych załączników. Zwiększa to szanse wnioskodawcy na otrzymanie dofinansowania. Zapoznaj się z listą poniżej.

  • Przede wszystkim dołącz oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy objętych Projektem. Trzymaj się wytycznych organizatora konkursu.
  • Koniecznie dołącz pomiary poziomu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia na stanowisku pracy – w przypadku czynników szkodliwych wykonane przez akredytowane laboratoria określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
Dofinansowanie z ZUS -Jakie dokumenty złożyć?
  • Ponad to dołącz oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego – zawierające w szczególności elementy wskazane w Wytycznych do opracowania oceny obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Oczywiście tylko wtedy jeśli projekt tego dotyczy.
  • Warto dołączyć ofertę handlową jeśli chcesz kupić jakieś urządzenie.
  • Dodaj też dokumentację koncepcji lub projektów technicznych zaplanowanych działań –przygotowane zgodnie z wymogami przepisów prawa albo zawierające elementy wymagane w tego typu dokumentacji,
  • kosztorysy materiałowe lub montażowe.
  • Warto dodać dokumentację zdjęciową. Chodzi o – zdjęcia stanowisk pracy objętych Projektem, przedstawiające obecny stan warunków pracy oraz zadania realizowane na tych stanowiskach pracy, pozwalające na dokonanie ich oceny.
Czytaj  Składka wypadkowa w 2022 roku

Jak widać proces udziału w konkursie jest pracochłonny. Sami Państwo ocenić czy warto zadać sobie trud.

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kiedy ZUS wypłaci należność za L4?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *