Emerytura rolnicza

Emerytura rolnicza. Osoby posiadające gospodarstwa rolne podlegają ubezpieczeniom w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Aby otrzymać emeryturę rolniczą, konieczne jest spełnienie pewnych warunków.  Od 15 czerwca wchodzą w życie przepisy dzięki, którym rolnicy będą mogli otrzymywać emeryturę w pełnej wysokości bez obowiązku przekazywania gospodarstwa. Zmiana będzie dotyczyć grupy 30 tysięcy rolników – emerytów.  Przeczytaj niniejsza artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Czym jest danina solidarnościowa?

Emerytura rolnicza – jak było dotychczas?

Do tej pory w celu nabycia prawa do emerytury rolniczej, rolnik musiał:

  • osiągnąć wiek emerytalny, czyli osiągnąć 60 rok życia w przypadku kobiet oraz 65-lat w przypadku mężczyzn; 
  • wykazać co najmniej 25-letni okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników
  • zaprzestać prowadzenia działalności rolniczej. 

Jeżeli rolnik, mimo spełnienia dwóch pierwszych warunków, chciał dalej prowadzić gospodarstwo, wówczas zasadnicza część emerytury ulegała zawieszeniu. Zaprzestanie działalności rolniczej w praktyce oznacza sprzedaż lub wydzierżawienie na co najmniej 10 lat swojej ziemi.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Dofinansowanie z ZUS -co jeszcze warto wiedzieć ?
Emerytura rolnicza – zmiany w KRUS
Emerytura rolnicza – zmiany w KRUS

Ile wynosi emerytura rolnicza?

Emerytura rolnicza składa się z części składkowej i części uzupełniającej. Część składkową ustala się, przyjmując po 1% emerytury podstawowej (1.084,58 zł od 1.03.2022 r. do 28.02.2023 r.)  za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.  Do liczby tych lat dolicza się m.in. liczbę lat:

  1. podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie od dnia 1 stycznia 1983 r. do dnia 31 grudnia 1990 r. Po 1% emerytury podstawowej za każdy rok (więcej niż 1% w przypadku opłacenia rocznej składki wyższej niż 120% przeciętnej emerytury podstawowej w danym roku),
  2. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie w okresie od dnia 1 lipca 1977 r. do dnia 31 grudnia 1982 r., za który była opłacana składka na Fundusz Emerytalny Rolników – po 1% emerytury podstawowej za każdy rok,
  3. prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim – bez podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu – po ukończeniu 16 roku życia, przypadających przed dniem 1 lipca 1977 r., jednak nie wcześniej niż 25 lat przed spełnieniem warunków nabycia prawa do emerytury rolniczej lub renty rolniczej – po 0,5% emerytury podstawowej za każdy rok (praktycznie ten przepis jest martwy od 1 lipca 2002 r.),
  4. podlegania innemu ubezpieczeniu, które przelicza się w wymiarze półtorakrotnym.
Czytaj  Dofinansowanie z ZUS -co jeszcze warto wiedzieć ?

Natomiast część uzupełniająca wynosi 95% emerytury podstawowej, jeżeli liczba lat przyjęta do ustalenia części składkowej jest mniejsza od 20. Za każdy pełny rok powyżej 20 lat przyjęty do części składkowej obniża się część uzupełniającą o 0,5% emerytury podstawowej.

Część uzupełniająca nie może wynosić mniej niż 85% emerytury podstawowej. Ponadto suma części składkowej i części uzupełniającej nie może być niższa od emerytury podstawowej.

Wyjątek stanowiła sytuacja, gdy rolnik nabywał prawo do emerytury rolniczej tzw. „wcześniejszej”. Wtedy część uzupełniającą zmniejszano o 5% emerytury podstawowej za każdy pełny rok dzielący uprawnionego od powszechnego wieku emerytalnego. Następnie tak ustalona część uzupełniająca jest zwiększana o 5% emerytury podstawowej po upływie każdego pełnego roku dzielącego uprawnionego od wieku emerytalnego.

Wnioskowanie o emeryturę rolniczą

Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowi, że prawo do świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego ustala się na podstawie wniosku osoby zainteresowanej. Konieczne jest w tym przypadku złożenie wniosku o emeryturę na formularzu KRUS SR-20. Ponadto złożenie kwestionariusza dotyczącego okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników KRUS SR-21A lub formularz unijny E-207. Do wniosku dołącza się również dowody potwierdzające prawo do przyznania emerytury. Ponadto wpływające na jej wysokość, mogą to być m.in. dokumenty potwierdzające okresy:

  • pracy i prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz podlegania z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłacania składek,
  • podlegania ubezpieczeniu społecznemu, jeśli wnioskodawca legitymuje się innym ubezpieczeniem społecznym niż rolnicze,
  • ubezpieczenia przebyte w państwach UE/EOG, Szwajcarii lub w państwach połączonych z Polską umową o zabezpieczeniu społecznym.

Rolnik, podobnie jak pozostali ubezpieczeni, powinien samodzielnie zgłosić chęć pobierania emerytury. Nie jest ona bowiem przyznawana z urzędu po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego. Warto zatem mieć wiedzę na temat warunków, jakie należy spełnić oraz dokumentów niezbędnych do uzyskania tego świadczenia.

Warte uwagi: Kryptowaluty – kupno i sprzedaż a podatek

Czytaj  Zatrudnienie pracownika z Ukrainy a składki ZUS

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Zasiłek macierzyński zwolniony z PIT

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Zgłoszenie do Małego ZUS plus tylko do 31 stycznia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *