Całkowite umorzenie należności

Jednym z podstawowych obowiązków wiążących się z prowadzeniem działalności gospodarczej jest opłacanie składki zdrowotnej. Ponadto opłacać należy również składki na ubezpieczenie społeczne. Zgodnie z art. 28 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składki mogą być umarzane na wniosek dłużnika. „ZUS może umorzyć należności z tytułu składek jedynie w szczególnie trudnych sytuacjach, wyłącznie po spełnieniu przesłanek wynikających z przepisów prawa. Umorzenie w tradycyjnej postaci następuje na wniosek zainteresowanego, gdy udowodni on całkowitą nieściągalność należności lub bardzo trudną sytuację finansową i rodzinną” – mówi wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek. Kiedy ZUS może zdecydować się na umorzenie składki? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Jak chronić prawa autorskie w Internecie?

Kto może starać się o umorzenie?

Możesz starać się o umorzenie, jeżeli jesteś zadłużony z tytułu składek i nie masz żadnych możliwości, aby spłacić dług. Wniosek może złożyć m.in.:

 • płatnik składek oraz były płatnik składek (np. przedsiębiorca),
 • osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu nieopłaconych składek (np. spadkobierca, wspólnik lub następca prawny),
 • małżonek, który odpowiada z majątku wspólnego za zadłużenie współmałżonka,
 • pełnomocnik dłużnika.
ZUS
Jak uzyskać umorzenie należności ZUS?

Umorzenie należności z ZUS

ZUS może umorzyć składki w całości lub części w przypadku ich całkowitej nieściągalności. Art.28 ust.3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zawiera zamknięty katalog sytuacji, w których można uznać, iż ma miejsce całkowita nieściągalność należności z tytułu składek. 

Całkowita nieściągalność należności zachodzi, gdy:

 • dłużnik zmarł i nie pozostawił majątku, który pozwala na spłatę długu, ani nie ma spadkobierców lub innych następców prawnych,
 • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe, ponieważ nie ma majątku, który umożliwia przeprowadzenie takiego postępowania,
 • dłużnik nie prowadzi już działalności gospodarczej i nie ma majątku, który pozwala na spłatę długu, oraz nie ma małżonka, wspólników lub następców prawnych,
 • w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym lub w umorzonym postępowaniu upadłościowym nie uzyskano kwoty wystarczającej do tego, żeby uregulować należności,
 • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (w 2016 r. jest to 11,60 zł),
 • naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził, że nie ma majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
 • w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.
Czytaj  Pomysł na biznes – agencja ubezpieczeniowa

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak chronić prawa autorskie w Internecie?

Centrum Umorzenia

Celem projektu utworzenia Centrów Umorzeń, który został zainicjowany w 2017 r., było podniesienie jakości świadczonych usług oraz zapewnienie jednolitości podejmowanych rozstrzygnięć w zakresie umarzania należności z tytułu składek. Miało to nastąpić poprzez koncentrację merytorycznej obsługi wniosków z zakresu umorzeń w utworzonych w ZUS trzech Centrach Umorzeń (CUM).

“Utworzenie CUM jest ważnym projektem dla ZUS. Jednym z podstawowych założeń było, aby wprowadzając centralizację zadań analitycznych, utrzymać dla klientów dostępność do usługi w lokalnych jednostkach Zakładu” – podkreśla Jaroszek.

Przeczytaj również: Zasiłek macierzyński zwolniony z PIT

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  CV dla Ukraińców przykład Polski/Ukraiński

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Pomysł na biznes – agencja ubezpieczeniowa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *