Korekta faktury

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą muszą dokumentować sprzedaż usług lub towarów handlowych. Robią to poprzez wystawiania faktur sprzedażowych na rzecz innych firm. Pomyłki przy wystawianiu faktur zdarzają się bardzo często. Dlatego też warto wiedzieć, jak należy je usuwać. Wbrew pozorom cała procedura nie jest wcale trudna i złożona. Korekta faktury odbywa się bowiem poprzez wystawienie kolejnej faktury – tj. faktury korygującej. Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Krajowy System e-Faktur – KSeF

Czym jest korekta faktury?

Faktura korygująca to specyficzny dokument księgowy. Wystawiana jest przez sprzedawcę w ściśle określonych sytuacjach:

 • stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce lub kwocie.
 • udzielanie rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej;
 • zwrot towaru lub zwrotu kwoty nienależnej;
 • zwrot zaliczki, przedpłaty, zadatku lub raty podlegających opodatkowaniu;
 • podwyższenie ceny

Dodatkowo każda wystawiona faktura może podlegać Twojej korekcie i jest to jedyna forma ingerencji w ten dokument księgowy. Jednakże wszelkiego typu dopiski czy poprawki na fakturze są niedopuszczalne. Korekta ma na celu doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Korekta faktury ma moc klasycznej faktury i tak należy ją traktować. Wystawiana jest w co najmniej 2 egzemplarzach, oryginał trafia w ręce nabywcy a kopia pozostaje u sprzedawcy.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Profil zaufany

Korekta faktury – jakie dane?

Dane, jakie powinna zawierać faktura korygująca, określa art. 106j ust. 2 ustawy. Są to:

 • numer kolejny oraz data jej wystawienia;
 • dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:
  • określone w art. 106e ust. 1 pkt 1–6:
   • data wystawienia;
   • numer faktury w ramach stosowanej serii numeracji;
   • numer identyfikujący w Krajowym Systemie e-Faktur fakturę, której dotyczy faktura korygująca – w przypadku faktury korygującej w postaci faktury ustrukturyzowanej
   • imiona i nazwiska lub nazwy oraz adresy nabywcy i sprzedawcy;
   • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku (zazwyczaj jest to numer NIP);
   • numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi;
   • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi objętych korektą;
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwota korekty podstawy opodatkowania lub kwota korekty podatku należnego z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku i sprzedaży zwolnionej;
 • w przypadkach, w których zmiana nie ma wpływu na podstawę opodatkowania – prawidłowa treść korygowanych pozycji.
Czytaj  Czy kradzież jest kosztem firmowym?

Warte uwagi: System motywacyjny – jak nagradzać pracowników?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak rozliczyć koszty poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Profil zaufany

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *