Wypadek przy pracy

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie pracy. Powinien również dostosować każde stanowisko pracy, by stwarzało ono bezpieczne warunki dla każdego pracownika. Niestety mimo przestrzegania tych zasad, dochodzi do wypadków w miejscu pracy. Nie każde zdarzenie, w którym pracownik doznał uszczerbku na zdrowiu lub też zmarł, można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Zależy to od okoliczności i przyczyn zdarzenia. Przepisy BHP ściśle określają co należy zrobić by zredukować takie zagrożenie, jednak co zrobić, gdy wypadek przy pracy będzie miał jednak miejsce w Twoim zakładzie pracy? Przeczytaj niniejszy artykuł, aby dowiedzieć się więcej.

Przeczytaj również: Wypadek w drodze do lub z pracy

Wypadek przy pracy – przepisy prawne 

Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie warunki podane definicji.

Wypadek przy pracy – rodzaje

Można wyróżnić kilka rodzajów wypadków przy pracy, w zależności od następującego po nim uszczerbku na zdrowiu lub nawet życiu. Możemy w ten sposób wymienić:

  • śmiertelny wypadek przy pracy,
  • ciężki wypadek przy pracy.

O wypadku śmiertelnym przy pracy mówimy wtedy, gdy następuje zgon pracownika w ciągu 6 miesięcy od zdarzenia, które kwalifikuje się prawnie jako wypadek przy pracy.

Czytaj  EPU czyli elektroniczne postępowanie upominawcze

Zatrudniony może również doznać ciężkiego wypadku przy pracy, którego następstwem są ciężkie uszkodzenia ciała. Może to być np. utrata: słuchu, wzroku, zdolności rozrodczej. Ponadto rozstrój zdrowia naruszający podstawowe funkcje organizmu, wywołanie nieuleczalnej choroby, choroby psychicznej, trwałego uszkodzenia lub oszpecenia ciała, zniekształcenie ciała, itp. Uogólniając jest to wszystko, co powoduje niezdolność do dalszego wykonywania zawodu.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Jak obniżyć koszty w firmie?

Jakie są następstwa wypadku przy pracy dla pracownika?

Oprócz świadczenia z tytułu ubezpieczenia w ZUS lub roszczenia pracownika wobec pracodawcy, o odszkodowanie za utratę, lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistych, czy przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy (art. 237 § 2 kodeksu pracy), pracownikowi przysługuje do 100% wynagrodzenia podczas niezdolności do pracy (art. 92. § 1. 1) kp). Pracownikowi przysługuje również uniemożliwienie pracodawcy rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia, w przypadku kiedy niezdolności do pracy pracownika, jest krótsza niż 6 miesięcy, a wspomniana niezdolność była spowodowana wypadkiem przy pracy (art. 53. § 1. 1) b) kp).

Wypadek przy pracy a wynagrodzenie

Każdemu ubezpieczonemu pracownikowi przysługuje po doznaniu wypadku przy pracy zwolnienie lekarskie. Jest ono również konieczne, aby poszkodowany mógł ubiegać się o przyznanie zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego. Ile może wynosić taki zasiłek? To zależy. Wyjaśniamy:

  • 100% wartości wynagrodzenia jest przyznawane pracownikowi, który w żaden umyślny sposób nie przyczynił się do powstania wypadku i wskazują na to wszelkie okoliczności sprawy;
  • 80% wartości wynagrodzenia jest przyznawane pracownikowi, któremu zostało udowodnione, że przez jego rażące zaniedbanie bądź umyśle działanie doszło do wypadku.

Zasiłek jest wypłacany z ZUS przez maksymalny okres wynoszący 182 dni. Jeśli po wspomnianym okresie pracownik wciąż pozostaje niezdolny do pracy, ma możliwość uzyskania świadczenia rehabilitacyjnego, które będzie mu przysługiwać przez maksymalnie 12 miesięcy. Takie świadczenie wynosi 100% wartości wynagrodzenia.

Czytaj  Co może wprowadzić klienta w błąd ?

Warte uwagi: Prowadzenie działalności a praca na etacie

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  EPU czyli elektroniczne postępowanie upominawcze

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Jakie są opłaty dodatkowe w leasingu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *