Opłata za marnowanie jedzenia

Opłata za marnowanie jedzenia

Opłata za marnowanie jedzenia – Jak wynika z raportu ,,Nie marnuj żywności” – Banku Żywności 2020. Żywność marnuje się już w gospodarstwach rolnych. Z różnych powodów marnuje się także na poziomie przetwórstwa. W centrach dystrybucji również mamy do czynienia z tym zjawiskiem. Dlaczego? Jako przyczyny ankietowani przedstawiali m.in. zbyt długi okres przechowywania towarów, nieprzestrzeganie zasady FIFO (first in, first out), niedbalstwo pracowników, pośpiech i brak dokładności. Można więc scharakteryzować te przyczyny jako błędy ludzkie. Jedzenie marnujemy także na naszym talerzu. O przepisach prawnych, które mają o tym zapobiec możesz przeczytać w innym naszym artykule. Zachęcam Cię do jego przeczytania.

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Instagram Banner

Chcesz być na bieżąco?! POLUB NAS NA INSTAGRAMIE!

Czytaj  Kogo nie musisz zgłaszać do ubezpieczeń ?

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Czym jest książka kontroli przedsiębiorcy?

Jeśli tak wolisz możesz zapłacić

Może się zdarzyć, że zamiast przekazać żywność swojej organizacji, wyrzucimy ją. W takiej sytuacji będziemy musieli tej organizacji przekazać opłatę za marnowanie żywności w terminie do 30 kwietnia następującego po roku, którego opłata dotyczy. Opłata ta to iloczyn stawki opłaty i masy zmarnowanej żywności. Stawka opłaty wynosi 0,1 zł za 1 kg marnowanej żywności. Podstawę obliczenia opłaty stanowi 90% (za 2020 r. -80%) masy marnowanej żywności w kilogramach. Opłatę pomniejszymy o koszty na kampanię czy też na transport żywności do organizacji, z którą współpracujemy. Za brak rozliczenia lub zaniżenie opłaty otrzymamy mandat od inspektora ochrony środowiska. Mandat może wynosić od 500 zł do 10.000 zł.

Opłatę wnosimy w zależności czy mamy lub nie podpisaną umowę i z iloma organizacjami. Jeśli nie mamy podpisanej umowy z organizacją, opłatę wnosimy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli nasza umowa dotyczy jednej organizacji, jej przekażemy opłatę. Natomiast jeśli współpraca dotyczy wielu – opłatę dzielimy po równo między organizacje. Jeśli jednak, mimo umów, nie wywiążemy się z żadnej, czyli nie przekażemy żywności, to i tak musimy wnieść opłatę po równo dla każdej organizacji.

Czytaj  Kogo nie musisz zgłaszać do ubezpieczeń ?

Opłata za marnowanie jedzenia – Powiedz ile płacisz za marnowanie jedzenia

Pamiętajmy o zamieszczaniu informacji o wysokości należnej opłaty. Możesz też zamieścić informację o wartości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym sprawozdaniu finansowym oraz na swojej stronie internetowej Choć pewnie trudno podzielić się publicznie taką informacją.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Odsetki ustawowe za opóźnienie

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *