Opłata za marnowanie jedzenia

Opłata za marnowanie jedzenia – Jak wynika z raportu ,,Nie marnuj żywności” – Banku Żywności 2020. Żywność marnuje się już w gospodarstwach rolnych. Z różnych powodów marnuje się także na poziomie przetwórstwa. W centrach dystrybucji również mamy do czynienia z tym zjawiskiem. Dlaczego? Jako przyczyny ankietowani przedstawiali m.in. zbyt długi okres przechowywania towarów, nieprzestrzeganie zasady FIFO (first in, first out), niedbalstwo pracowników, pośpiech i brak dokładności. Można więc scharakteryzować te przyczyny jako błędy ludzkie. Jedzenie marnujemy także na naszym talerzu. O przepisach prawnych, które mają o tym zapobiec możesz przeczytać w innym naszym artykule. Zachęcam Cię do jego przeczytania.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Umowa na odległość - Kiedy nie można od niej odstąpić ?

Jeśli tak wolisz możesz zapłacić

Może się zdarzyć, że zamiast przekazać żywność swojej organizacji, wyrzucimy ją. W takiej sytuacji będziemy musieli tej organizacji przekazać opłatę za marnowanie żywności w terminie do 30 kwietnia następującego po roku, którego opłata dotyczy. Opłata ta to iloczyn stawki opłaty i masy zmarnowanej żywności. Stawka opłaty wynosi 0,1 zł za 1 kg marnowanej żywności. Podstawę obliczenia opłaty stanowi 90% (za 2020 r. -80%) masy marnowanej żywności w kilogramach. Opłatę pomniejszymy o koszty na kampanię czy też na transport żywności do organizacji, z którą współpracujemy. Za brak rozliczenia lub zaniżenie opłaty otrzymamy mandat od inspektora ochrony środowiska. Mandat może wynosić od 500 zł do 10.000 zł.

Opłatę wnosimy w zależności czy mamy lub nie podpisaną umowę i z iloma organizacjami. Jeśli nie mamy podpisanej umowy z organizacją, opłatę wnosimy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeżeli nasza umowa dotyczy jednej organizacji, jej przekażemy opłatę. Natomiast jeśli współpraca dotyczy wielu – opłatę dzielimy po równo między organizacje. Jeśli jednak, mimo umów, nie wywiążemy się z żadnej, czyli nie przekażemy żywności, to i tak musimy wnieść opłatę po równo dla każdej organizacji.

Czytaj  Upoważnienie — na czym polega?

Opłata za marnowanie jedzenia – Powiedz ile płacisz za marnowanie jedzenia

Pamiętajmy o zamieszczaniu informacji o wysokości należnej opłaty. Możesz też zamieścić informację o wartości żywności przekazanej organizacjom pozarządowym sprawozdaniu finansowym oraz na swojej stronie internetowej Choć pewnie trudno podzielić się publicznie taką informacją.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kim jest sygnalista?

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Kim jest sygnalista?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *