Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych – Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, zapewne często zastanawiasz się, co stanie się z firmą po twojej śmierci. Zastanawiasz się, jak zapobiec jej upadkowi, co zrobić, by firma nadal dobrze prosperowała. W takich, jak twoja, firmach dobrym wyjściem jest powołanie zarządcy sukcesyjnego. Jego ustanowienie zagwarantuje kontynuację zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci właściciela.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Kim jest zarządca sukcesyjny?

Sukcesja firm jednoosobowych- co mówi prawo ?

Do niedawna przepisy nie dawały w zasadzie możliwości zachowania ciągłości działalności przedsiębiorstwa. Sytuacja zmieniła się dopiero z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku. Ustawa mówi o zarządzie sukcesyjnym firmy osoby fizycznej. Reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci jego właściciela.

Na mocy tej ustawy, będąc właścicielem jednoosobowej firmy, od 25 listopada 2018r. możesz wskazać i zgłosić w CEIDG tzw. zarządcę sukcesyjnego. Możesz też to zrobić w sytuacji zawieszenia swej działalności gospodarczej. Co ważne także w czasie postępowania restrukturyzacyjnego. Nie można jednak ustanowić zarządu sukcesyjnego, jeśli ogłosiłeś swoją upadłość.

Zarządca sukcesyjny

Obecność zarządcy sukcesyjnego umożliwia kontynuację działalności firmy w formie ,,przedsiębiorstwa w spadku”. Obejmuje ono cały majątek przedsiębiorstwa. Nie ma zdolności prawnej na gruncie prawa cywilnego, a stanowi jedynie masę majątkową zarządzaną przez powołanego zarządcę sukcesyjnego. Zarządca ten wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy oraz prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku. Wykonując swoje obowiązki, zarządca sukcesyjny posługuje się dotychczasową firmą przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia ,,w spadku”. Powinien posługiwać się przede wszystkim własnymi danymi, a także firmą zmarłego przedsiębiorcy.

Ważne zasady sukcesji

Możesz też przeczytać ustawę o przedsiębiorcach, my prezentujemy jedynie fragment dotyczący zasad sukcesji. Przeczytaj

Czytaj  Urlop a zatrudnienie w dwóch firmach

1. Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci

2. Jeżeli w chwili śmierci przedsiębiorcy przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104 i …) stanowiło w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka, przedsiębiorstwo w spadku obejmuje całe to przedsiębiorstwo.

3. Przedsiębiorstwo w spadku obejmuje także składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej, nabyte przez zarządcę sukcesyjnego albo na podstawie czynności, o których mowa w art. 13, w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

4. W przypadkach, o których mowa w rozdziale 8, przepisy ustawy odnoszące się do przedsiębiorstwa w spadku stosuje się odpowiednio do udziału przedsiębiorcy w majątku wspólnym wspólników spółki cywilnej.

Chcesz założyć działalność w Krakowie?

Zadzwoń – 516 066 671

Chcesz założyć działalność w Poznaniu?

Zadzwoń – 790 840 670

Czytaj  Urlop a zatrudnienie w dwóch firmach

Chcesz założyć działalność?! Zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami!

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Kraków – Coworking Rynek 28

Wirtualne Biuro Wrocław – Coworking Centrum

Wirtualne Biuro Poznań – Clockwork

Biuro247

Czytaj  Nowe wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *