Opłata za marnowanie jedzenia

Opłata za marnowanie jedzenia – Jak wynika z raportu ,,Nie marnuj żywności” – Banku Żywności 2020. Żywność marnuje się już w gospodarstwach rolnych. Z różnych powodów marnuje się także na poziomie przetwórstwa. W centrach dystrybucji również mamy do czynienia z tym zjawiskiem. Dlaczego? Jako przyczyny ankietowani przedstawiali m.in. zbyt długi okres przechowywania towarów, nieprzestrzeganie zasadyCzytaj więcej ⟶